Konkursy
  • Register

5 stycznia 2017 r. pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy Żołnierzom Wyklętym, oficjalnie rozpoczął się IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Cele Konkursu, do uczestnictwa w którym chcielibyśmy wszystkich serdecznie zachęcić, to:

– Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
– Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.
– Pogłębienie wiedzy historycznej.
– Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji w różnych źródłach.
– Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944–1963.
– Zachęcenie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.
– Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.

IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych przeprowadzony jest w następujących kategoriach:
Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 – I–III:
– praca plastyczna «Żołnierze Wyklęci»,
– laurka «Żołnierzom Wyklętym, obrońcom Ojczyzny składamy hołd».

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV–VI:
– praca plastyczna «Żołnierze Wyklęci»,
– znaczek pocztowy «Żołnierze Wyklęci».

Kategoria szkoły gimnazjalne kl. I–III:
– poezja «Żołnierze Wyklęci»,
– komiks «Żołnierze Wyklęci», odznaka «Żołnierzy Wyklętych».

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
– film «Żołnierze Wyklęci»,
– plakat «Żołnierze Wyklęci».

Kategoria szkoły podstawowe:
– film z Uroczystości (Akademii) w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kategoria szkoły gimnazjalne:
– film z Uroczystości (Akademii) w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
– film z Uroczystości (Akademii) w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych:
– praca plastyczna «Żołnierze Wyklęci»,
– odznaka «Żołnierze Wyklęci».

Szczegóły na stronie Konkursu: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/