Konkursy
  • Register

Kowel konkurs 2016 2

Jubileuszowe spotkanie w Kowlu z polską piosenką poetycką zgromadziło uczestników z Krzemieńca, Tarnopola, Równego, Dubna, Maniewicz, Łucka, Lubomla, z Woli Uhruskiej (po raz pierwszy z Polski) i oczywiście z Kowla.

 

Konkurs stał na wysokim poziomie, uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i przekazywali swoje emocje ubrane w teksty różnych twórców tekstów i muzyków.


Widzowie mogli usłyszeć m.in. takie piosenki – klasyki poezji śpiewanej: «Tańczące Eurydyki», «Nie żałuję», «Jeżeli miłość jest», «Opadły mgły, nowy dzień wstaje», «Nic dwa razy», «Mury», «Tolerancja».


Konkurs trwał dwie i pół godziny, potem Jury w składzie pięcioosobowym udało się na naradę, a uczestnicy i opiekunowie mieli okazję przy kanapkach, słodyczach, kawie i herbacie porozmawiać ze znajomymi, nawiązać nowe kontakty z uczestnikami z różnych miast, zrobić zdjęcia.


Na koniec wręczone zostały nagrody: koszulki z napisem: «Piąty Konkurs Polskiej Poezji Śpiewanej w Kowlu 2016» w języku polskim i ukraińskim, torby, płyty polskich piosenkarzy z serii Złota Kolekcja, książki, słodycze, bidony do picia.


Projekt po raz kolejny jest dofinansowywany przez Konsulat RP w Łucku. Szczególne podziękowanie należy się p. Konsul Elżbiecie Zielińskiej za pieczę nad całością, zamówienie i zakup oryginalnych koszulek i nagród w Polsce, udział w Jury jako gość honorowy.


Na scenografię i wyżywienie uczestników zostały przeznaczone środki z projektu «Biało-czerwone ABC» – Program rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie. Uczestnikom zostały także zwrócone koszty dojazdu tam i z powrotem.


Najważniejsze jednak jest to, że po raz kolejny polska piosenka miała swoje święto na Wołyniu. Już po raz piąty.

 

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel skierowany do Kowla przez ORPEG

Foto: Elżbieta Zielińska