Konkursy
  • Register

Artes Liberales 2Fundacja Instytut Artes Liberales wspólnie z Open Society» organizują konkurs na otrzymanie grantu na prowadzenie badań na Wydziale «Artes Liberales» Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Projekt ma na celu wspieranie naukowców z Ukrainy, Rosji, Białorusi oraz Mołdowy, którzy pracują w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.


Grant przewiduje comiesięczne stypendium w zakresie 2000 dolarów USA na pokrycie wydatków w Warszawie.


Termin pobytu to 6 miesięcy (wrzesień 2015 – luty 2017). Udział w konkursie mogą brać naukowcy z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy i Rosji, którzy mają stopień doktora lub kandydata nauk.


Dla udziału w programie należy wypełnić formularz online, złożyć list motywacyjny, opis projektu, CV z wykazem publikacji, przykłady prac (najlepiej w języku angielskim, do rozpatrzenia są przyjmowane także prace napisane w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz białoruskim), kopia dyplomu doktora lub kandydata nauk, dwa listy polecające.


Ostatni dzień złożenia aplikacji – 31 czerwca 2016 r.


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.obta.uw.edu.pl

lub w dokumencie http://naszwybir.pl/wp-content/uploads/2016/05/artes-liberales-osf-fellowship.pdf