Konkursy
  • Register

pol ukr wymianaNarodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XI edycji Programu «Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży» na rok 2016.

 

 

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
- organizacje pozarządowe,
- samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.
 
Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać pocztą na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: «Program Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży».
 
Prosimy o przesłanie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.
FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1