Konkursy
  • Register

Konkursy Kowel 2Aby zmotywować młodsze dzieci do większego wysiłku w osiąganiu biegłości w czytaniu w Szkole Polskiej w Kowlu zorganizowano kilka konkursów.

 

 

W styczniu przeprowadzono I Konkurs Recytatorski «Recytujemy wiersze dla dzieci». Wzięło w nim udział siedmioro dzieci. Recytowały wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Danuty Wawiłow. Nagrodą były dyplomy, zeszyty i egzemplarze «Małego Gościa Niedzielnego». W lutym zaś odbył się II Konkurs Polskiej Poezji i Piosenki Miłosnej, który zgromadził wyjątkową liczbę uczestników.


Dodatkowo został ogłoszony walentynkowy konkurs na autorskie opowiadanie: «Niezwykła historia miłosna». Wszyscy otrzymali dyplomy za swój wysiłek. Najważniejsze jednak było spotkanie ze sobą, zwłaszcza, że na konkursie zjawili się też absolwenci Szkoły Polskiej, teraz już studenci uczelni w Polsce.

 

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel oddelegowany do pracy dydaktycznej do Kowla przez ORPEG

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1