Konkursy
  • Register

Kostiuszko Lubieszow 2W Zespole Szkolno-Wychowawczym w Lubieszowie odbył się konkurs recytatorski poezji polskiej poświęcony 270. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki.

 

 

Uroczystość otworzyła skrzypaczka Natalia Gorszczar wykonując pieśń «Ave Maryja». W trakcie recytacji jej skrzypce tworzyły niepowtarzalne tło muzyczne. Nauczyciel historii Stepan Ołasiuk ciekawie opowiadał o Tadeuszu Kościuszce jako artyście, działaczu społecznym, patriocie i nieprzeciętnej osobowości. Kościuszko walczył o prawo ludzi do życia w niepodległym państwie i przez to jest nam bliski, bo przypomina o aktualnych wydarzeniach na Ukrainie. Natalia Gorszczar wykonała także utwór polskiego zespołu «Enej», «Bilia topoli».


Nad jakością wystąpień czuwało jury, któremu przewodniczyła prezes Lubieszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu Walentyna Szołomycka.


W latach 1753–1759 Tadeusz Kościuszko i jego starszy brat Józef uczyli się w kolegium pijarów w Lubieszowie. Tradycją miejscowej szkoły jest, iż uczniowie klas gimnazjalnych o profilu humanistycznym uczą się języka polskiego oraz biorą udział w licznych konkursach polonijnych. Uczniowie klas 7–10 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zgodnie z rekomendacją Instytutu Modernizacji Treści Nauczania Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy pisali dyktando w języku polskim na temat «Kocham Cię, Ukraino!». Z tej propozycji mogli skorzystać uczniowie z całej Ukrainy uczący się w szkołach języków mniejszości narodowych. Najlepiej z zadaniem poradziło sobie trzech dziesięcioklasistów.

 

Tamara URIADOWA