Konkursy
  • Register

olimpiada lit jezyka 1Znamy już zwycięzców etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

 

 

W sobotę 13 lutego siedemnastu młodych humanistów zmierzyło się z testem znajomości języka i literatury polskiej. Kilkugodzinny sprawdzian wiedzy obejmował testy rozumienia tekstu ze słuchu, gramatyczny, ortograficzny, sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, wypowiedź pisemną na wybrany temat oraz rozmowę z komisją, w oparciu o przeczytane lektury.


 Najlepsze wyniki uzyskały: Ilona Poselużna z Czortkowa, Anna Myroniuk i Julia Kudłaj z Kowla. Wyżej wymienione osoby wezmą udział w ogólnoukraińskim etapie Olimpiady, który odbędzie się w dniach 13–14 marca w Chmielnickim. Dziękujemy uprzejmie wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. Szczególne słowa uznania kierujemy do jury, w którego skład weszli nauczyciele języka polskiego: Julia Wasejko, Natalia Ciołyk, Dorota Prążyńska, Marianna Seroka, Mieczysław Łazuk i Wiesław Pisarski.

 

luck.msz.gov.pl
Foto: Elżbieta ZIELIŃSKA