Konkursy
  • Register

konkurs Giedrojcia

W 2006 roku z okazji Roku Jerzego Giedroycia Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie ogłosiła pierwszy konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie poświęcone historii i współczesności Polski oraz stosunkom polsko-ukraińskim.

 

Kryteria ІX Konkursu 2014/2015 zostają podobne jak w latach poprzednich: należy przysłać prace poświęconą historii i współczesności Polski lub stosunkom polsko-ukraińskim (w wersji elektronicznej i drukowanej), krótkie streszczenie pracy (resume lub autoreferat) oraz CV autora na adres Ambasady RP w Kijowie w terminie do 17 lipca 2015 r.


Przyjmowane będą jedynie prace obronione w ciągu 2014-2015 roku akademickiego. Prace będą oceniane przez Międzynarodowe jury polsko-ukraińskie. Przewidziano po trzy nagrody w dwóch kategoriach: dla prac licencjackich lub magisterskich oraz dla prac doktorskich. Pierwsza nagroda za pracę doktorską stanowi 900 Euro, druga – 500, trzecia – 300. Pierwsza nagroda za pracę magisterską lub licencjacką stanowi 350 Euro, druga – 200, trzecia – 150. Najlepsze prace zostaną opublikowane.


W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie obywatele Ukrainy.  

 

Osoba kontaktowa:
Anna Kuźma,
radca Ambasady PR w Ukrainie,
kierownik referatu ds. nauki i oświaty


tel. (044) 230-07-08;

e-mail:  anna.kuzma@msz.gov.pl

 

Adres Ambasady RP:
ul. Jarosławiw Wał, 12, 01901 Kijów.

 

kijow.msz.gov.pl