Konkursy
  • Register

konkursy

W ramach Programu Kirkland Research oferowane jest stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2020–2021.

W konkursie na odbycie 2-letnich studiów magisterskich w ramach programu «Studia Wschodnie» mogą wziąć udział kandydaci z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór do Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu.

Instytut Pileckiego zaprasza zagranicznych badaczy reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne do składania wniosków na stypendia typu Junior Visiting Fellows oraz Senior Visiting Fellows – podaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Fundacja «Świat na Tak» po raz jedenasty zaprasza dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkające poza granicami Polski, do udziału w konkursie «Być Polakiem».

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ogłosiła nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2020/2021.

Studium Europy Wschodniej UW ogłosiło nabór zgłoszeń do XVII edycji Wschodniej Szkoły Zimowej. Wschodnia Szkoła Zimowa to wykłady, seminaria, spotkania i programy kulturalne prowadzone przez międzynarodowy zespół wykładowców.

Olimpiada Historii Polski to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację «Wolność i Demokracja» oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

VIII Konkurs Polskiej Poezji Śpiewanej «Śpiewajmy dla Niepodległej» odbędzie się 16 listopada w Kowlu. Mogą w nim wystąpić soliści i zespoły amatorskie z Ukrainy i Polski. Zgłoszenia trwają do 6 listopada.