Konkursy
  • Register

konkursy

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje o tegorocznej XII Edycji Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim «Znasz-li ten kraj?», który jest organizowany przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. Konkurs odbędzie się 20–22 marca 2020 r. w Brzuchowicach k. Lwowa.

W ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oferowane są stypendia na bezpłatne studia II stopnia prowadzone w polskich uczelniach publicznych.

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza do udziału w Konkursie «Triathlon intelektualny – sukcesy Polski 1980–2020».

15 lutego w Łucku odbędzie się okręgowy etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja «Świat na Tak» oraz Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii zapraszają nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych do udziału w III edycji konkursu «Być Polakiem» (moduł B).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza zagranicznych studentów i cudzoziemców-lektorów języka polskiego do Polski na letnie kursy języka i kultury polskiej. Rekrutacja w Programie trwa do 18 lutego, do godz. 15:00.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach Programu im. Ulama obejmującego średniookresowe przyjazdy naukowców.

Departament Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłaszają XIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy.

Interesujesz się Polską kulturą? Uczysz się języka polskiego? A może dopiero planujesz zacząć swoją przygodę z tym językiem? Spróbuj swoich sił w konkursie «Ja a Polska».