Konkursy
  • Register

konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do drugiej edycji programu «Polonista. Program stypendialny dla studentów i naukowców».

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów.

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje o tegorocznej XII Edycji Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim «Znasz-li ten kraj?», który jest organizowany przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. Konkurs odbędzie się 20–22 marca 2020 r. w Brzuchowicach k. Lwowa.

W ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oferowane są stypendia na bezpłatne studia II stopnia prowadzone w polskich uczelniach publicznych.

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza do udziału w Konkursie «Triathlon intelektualny – sukcesy Polski 1980–2020».

15 lutego w Łucku odbędzie się okręgowy etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja «Świat na Tak» oraz Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii zapraszają nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych do udziału w III edycji konkursu «Być Polakiem» (moduł B).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza zagranicznych studentów i cudzoziemców-lektorów języka polskiego do Polski na letnie kursy języka i kultury polskiej. Rekrutacja w Programie trwa do 18 lutego, do godz. 15:00.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach Programu im. Ulama obejmującego średniookresowe przyjazdy naukowców.

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1