Konkursy
  • Register

konkursy

Udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę wielkanocną mogą wziąć dzieci i młodzież pochodzenia polskiego mieszkające na Ukrainie.

Dobiega końca luty, a to znaczy, że zbliżają się deadline’y zgłoszeń w kilku polskich programach stypendialnych. Mogą one zainteresować nie tylko naukowców, ale również managerów, działaczy kultury i NGO, dziennikarzy itd.

Departament Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłaszają XIV Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy w ramach Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa.

W konkursie na odbycie 2-letnich studiów magisterskich w ramach programu «Studia Wschodnie» mogą wziąć udział kandydaci z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w międzynarodowym jednoetapowym konkursie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej RP.

W ramach Programu Kirkland Research oferowane jest stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» oraz Fundacja «Świat na Tak» po raz dwunasty zapraszają do udziału w konkursie «Być Polakiem» dzieci, młodzież i nauczycieli żyjących poza granicami Polski w podróż w czasie i w przestrzeni.

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego prowadzi nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2021/2022.

Do 31 stycznia 2021 r. trwa nabór do 23. edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłosiły kolejną edycję otwartego konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2021–2022.