Konkursy
  • Register

konkursy

Do 31 stycznia 2021 r. trwa nabór do 23. edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłosiły kolejną edycję otwartego konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2021–2022.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór do Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tegorocznym konkursie «Najpiękniejsza, bożonarodzeniowa Kartka 2020».

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór zgłoszeń do XVIII edycji Wschodniej Szkoły Zimowej. Zajęcia będą odbywać się w Warszawie w dniach 28 lutego – 14 marca 2021 r.

Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina zaprasza młodzież z obszaru objętego Programem do udziału w Konkursie «Osobistości pogranicza».

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w V edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020–2021 «W drodze do Niepodległości».

Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki i Fundacja Wolność i Demokracja zapraszają wszystkich chętnych do udziału w VII Ogólnoukraińskim Dyktandzie Języka Polskiego.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do 18 roku życia poświęcony historii bliskiej – podaje Dziennik Kijowski.

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza nabór do XX edycji (na rok 2021) Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP «Gaude Polonia».

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1