Konkursy
  • Register

konkursy

9 lutego we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku odbyły się eliminacje okręgowe XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska zaprasza nauczycieli polonijnych na staż metodyczny do Torunia.

9 lutego odbędą się eliminacje okręgowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2019 – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej zaprasza do składania wniosków organizacje, które chcą realizować w 2019 r. polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach nowego Programu im. Ulama na średniookresowe przyjazdy naukowców.

Fundacja «Świat na Tak» zaprasza dzieci i młodzież polskiego pochodzenia do udziału w Konkursie «Być Polakiem».

Wydział Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłaszają XII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy.

Interesujesz się Polską kulturą? Uczysz się polskiego? A może dopiero planujesz zacząć swoją przygodę z językiem polskim? Spróbuj swoich sił w konkursie «Ja a Polska». Napisz o swoich przeżyciach, wrażeniach, wspomnieniach, związkach albo po prostu skojarzeniach związanych z Polską.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2019–2020.

W miniony weekend, 1–2 grudnia, w Centrum Integracji w Zamłyniu odbył się finał konkursu wiedzy o Polsce zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP w Łucku w ramach projektu «100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę».