Konkursy
  • Register

konkursy

Ogłoszono XIII edycję Konkursu im. Jerzego Giedroycia, w ramach którego będą rozpatrywane prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie poświęcone polskiej historii, współczesności Polski lub stosunkom polsko-ukraińskim, obronione na Ukrainie w roku akademickim 2018/2019.

9–10 marca w Kijowie odbył się ogólnoukraiński etap XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wzięło w nim udział 26 uczniów ze wszystkich okręgów konsularnych.

Z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza uczniów klas 9, 10 i 11 uczących się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich do wzięcia udziału w konkursie «Triathlon intelektualny na 15-lecie Polski w UE».

Konsulat Generalny RP w Łucku wspólnie z Katedrami Komunikacji Społecznej i Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki ogłaszają konkurs na esej, którego tematem jest «Józef Łobodowski i współczesność».

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór do XXIX Wschodniej Szkoły Letniej, która odbywać się będzie w dniach 28 czerwca – 28 lipca 2019 r.

Trwa konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia Kirkland Research w 2019 r.

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego Ministra Spraw Zagranicznych RP po odzyskaniu Niepodległości (1989–1993), dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

5–7 kwietnia w Brzuchowicach k. Lwowa odbędzie się XI Konkurs Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej «Znasz-li ten kraj?» – podaje Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza zagranicznych studentów i cudzoziemców-lektorów języka polskiego do Polski na letnie kursy języka i kultury polskiej. Rekrutacja w Programie trwa do 18 marca, do godz. 15:00.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do udzialu w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.