Konkursy
  • Register

konkursy

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego ogłosiła nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2019/2020.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór do Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, krajów Azji Środkowej i Kaukazu. Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Konsulacie powinny wykazać się bardzo dobrą znajomością języka polskiego (w mowie i w piśmie) oraz znajomością pracy przy wykorzystaniu komputera.

Wschodnia Szkoła Zimowa przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej – informuje Studium Europy Wschodniej.

Fundacja «Wolność i Demokracja» zaprasza do udziału w III edycji Olimpiady Historii Polski na Wschodzie. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się za granicą Polski.

Z okazji kolejnego Dnia Papieskiego, który miał miejsce w Polsce w niedzielę 14 października pod hasłem «Promieniowanie ojcostwa» w Kowlu odbył się IV Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.

W konkursie «Śpiewamy polską poezję dla Niepodległej», który odbędzie się 17 listopada w Kowlu, mogą wystąpić soliści i zespoły amatorskie z Ukrainy i Polski. Zgłoszenia trwają do 5 listopada.

Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» ogłasza nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny 2018/2019 dla osób polskiego pochodzenia studiujących poza granicami Polski.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Konsulacie powinny posiadać co najmniej prawo jazdy kategorii B, zgodnie z prawem ukraińskim.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia na 2019 rok.