Konkursy
  • Register

konkursy

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza uczniów klas 9, 10 i 11 uczących się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich do wzięcia udziału w konkursie «III Triathlon intelektualny – kultura polska 1989–2020 oraz 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej».

Kancelaria Prezydenta RP ogłasza Konkurs Recytatorski «Słowem – Polska» skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą.

Udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę wielkanocną mogą wziąć dzieci i młodzież pochodzenia polskiego mieszkające na Ukrainie.

Dobiega końca luty, a to znaczy, że zbliżają się deadline’y zgłoszeń w kilku polskich programach stypendialnych. Mogą one zainteresować nie tylko naukowców, ale również managerów, działaczy kultury i NGO, dziennikarzy itd.

Departament Kultury Rady Miasta Łuck, Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłaszają XIV Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy w ramach Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa.

W konkursie na odbycie 2-letnich studiów magisterskich w ramach programu «Studia Wschodnie» mogą wziąć udział kandydaci z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w międzynarodowym jednoetapowym konkursie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej RP.

W ramach Programu Kirkland Research oferowane jest stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» oraz Fundacja «Świat na Tak» po raz dwunasty zapraszają do udziału w konkursie «Być Polakiem» dzieci, młodzież i nauczycieli żyjących poza granicami Polski w podróż w czasie i w przestrzeni.

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego prowadzi nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2021/2022.

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1