Konkursy
  • Register

konkursy

Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła nabór kandydatów do Stypendium im. Konstytucji 3 Maja dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Konkursie «Odkryj niepowtarzalne pogranicze PBU».

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłosiło nabór wniosków do Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP «Gaude Polonia» na rok 2022.

Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra zaprasza polonijną młodzież szkolną z całego świata do udziału w edycji światowej Konkursu «Patria Nostra».

Forum Polskich Szkół w Holandii zaprasza polonijnych dzieci i młodzież z całego świata do udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym «Polska w obiektywie polonijnego dziecka».

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza pedagogów do udziału w Programie dla Doświadczonego Nauczyciela w ramach projektu «Nauczyciel PLUS».

12 laureatów V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą 2020–2021 «W drodze do Niepodległości» zdobyło indeksy na studia w Polsce.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula oferują stypendia naukowe dla zagranicznych studentów.

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w wakacyjnym kursie w ramach «Letnich kursów NAWA».

W ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oferowane są stypendia na bezpłatne studia II stopnia prowadzone w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.