Wiadomości
  • Register

28 listopada odbyła się uroczysta inauguracja I etapu VI edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą 2021–2022 «W drodze do Niepodległości».

Do udziału w Olimpiadzie za pośrednictwem 30 szkolnych komisji egzaminacyjnych zgłosiło się 253 uczniów z 18 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Francji, Holandii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szkocji, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii – podaje Fundacja Wolność i Demokracja.

Wszystkich uczestników, zarówno uczniów jak i nauczycieli, powitał prof. Andrzej Korytko, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą. W uroczystości, która odbywała się on-line, wzięli udział także dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Sławomir Kowalski, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Agnieszka Koterla oraz prezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz.

Po krótkiej części oficjalnej, równo o 13.15 czasu polskiego, uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu on-line za pośrednictwem platformy olimpiadahistoriipolski.pl

Dla uczestników z obwodu wołyńskiego utworzono w Łucku komisję szkolną. Powstała przy Szkole Sobotnio-Niedzielnej Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej. Jej zadaniem było zarejestrowanie chętnych do udziału w olimpiadzie, zebranie odpowiednich dokumentów oraz przesłanie uczestnikom specjalnych kodów, dzięki którym mogli się na specjalnej stronie zalogować i wypełnić test.

Przewodniczącym komisji był Piotr Kowalik, nauczyciel ORPEG w Łucku, natomiast członkami zostali Elżbieta Piotrowska (Równe) i Marianna Seroka (Tarnopol), również nauczycielki skierowane do pracy za granicą przez ORPEG. W zmaganiach z historią w ramach tej komisji wzięło udział sześcioro uczniów, wszyscy reprezentowali Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu, a nauczycielem, który ich przygotowywał, był skierowany do pracy w tym mieście przez ORPEG Wiesław Pisarski.

W obwodzie rówieńskim komisja została utworzona przy Kulturalno-Oświatowym Centrum im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie. Na jej czele stał Aleksander Radica z Harcerskiego Hufca «Wołyń», do składu komisji weszły także Wiktoria Radica z Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie oraz Ewa Mańkowska z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury. W Olimpiadzie wzięło udział 14 uczniów z tych trzech organizacji.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

MW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1