Wiadomości
  • Register

Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki wspólnie z Wołyńskim Instytutem Podyplomowych Studiów Pedagogicznych zorganizowały warsztaty metodyczne dla polonistów.

22 listopada w Łucku przy Katedrze Polonistyki i Przekładu w trybie online zorganizowano warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego i wszystkich zainteresowanych «Program kulturowy w nauczaniu języka polskiego». Warsztaty poprowadził Jerzy Kowalewski, lektor z Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności «EduNova» (Kraków). Spotkanie zgromadziło ponad 80 uczestników, w tym nauczycieli języka polskiego, studentów, nauczycieli akademickich.

Obecni mieli możliwość zestawienia elementów lekcji języka polskiego opartej na trzech wzorcach – tradycyjnym, komunikacyjnym i kulturologicznym. Wywnioskowano, że kulturologia wprowadza do procesu nauczania nie tylko wiadomości o Polsce i Polakach, lecz język żywy, codzienny, stosowany w zwykłym środowisku polskim przy różnych okazjach i sytuacjach życiowych. W tym zakresie zauważana jest ścisła więź pomiędzy kulturą a komunikacją.

Interdyscyplinarne propozycje prowadzenia lekcji języka polskiego (piosenka, muzyka, taniec, reklama, film, wiedza historyczna, malarstwo, słynne dzieła literackie) są walorami oferowanego przez lektora programu kulturowego, które czynią język polski bardzo atrakcyjną dziedziną wiedzy. Z tego powodu warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

warsztaty Kowalewski 2

warsztaty Kowalewski 3

 

Tekst i zdjęcia: Switłana SUCHARIEWA,
koordynator Instytutu Polski WUN,
kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu

CZYTAJ TAKŻE:

STUDENCI ŁUCKIEJ UCZELNI WYSŁUCHALI ZDALNEGO WYKŁADU O NORWIDZIE