Wiadomości
  • Register

W Szkole Polskiej w Kowlu 19 listopada spotkali się członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej, uczniowie i rodzice, aby uczcić wspólnie kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie.

Prezes TKP w Kowlu Anatolij Herka przypomniał o poświęceniu przodków dla wolności, a także słowa Jana Pawła II, że wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią walczyć swoją pracą, nauką i zaangażowaniem w sprawy społeczne oraz w rozwój swojego państwa w różnych obszarach.

Następnie obejrzano film przypominający najważniejsze wydarzenia od dokonania zaborów przez trzech sąsiadów Polski aż do roku 1918.

Prowadzące akademię Anhelina Piweń i Sofia Samoniuk opowiadały o polskich drogach do niepodległości, a członkowie Koła Muzycznego prowadzonego przez Swietłanę Wawrysz śpiewali polskie pieśni. Pięknie zaprezentowały się solo uczennice Szkoły Muzycznej w Kowlu Wiktoria Jots-Chołodko i Nadija Fedosiuk z akompaniamentem Ludmiły Lymar. Na koniec występu mocno wybrzmiała «Rota».

Na scenie wystąpili jeszcze: Anna Misiura, Tetiana Widnik, Iryna Okseniuk, Natalia Okseniuk, Iwan Misiura z tatą, Illia Sech, Aleksandra Zawalska, Jana Gasiuk i Władysław Piweń.

Kowel DN 1

Kowel DN 2

Kowel DN 3

Kowel DN 4

Tekst i zdjęcia: Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG

CZYTAJ TAKŻE:

RÓWIEŃSCY POLACY ŚWIĘTOWALI NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W PLENERZE