Wiadomości
  • Register

Tegoroczne uroczystości z okazji Święta Niepodległości Polski w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu zorganizowano kilka razy.

Ze względu na objęcie obwodu wołyńskiego czerwoną strefą członkowie organizacji oraz uczniowie szkoły sobotniej spotykali się w małych grupach.

Obchody zorganizowano w dniach 7–13 listopada. Udział w nich, poza członkami Stowarzyszenia, brali uczniowie Liceum nr 1 i Liceum Technicznego w Lubomlu.

Marta Syluk, Waleria Medwediuk, Marjana Bojko, Olga Begas i Krystyna Bojko ze szkoły sobotniej SKP oraz prezes SKP Włodzimierz Pedycz przy akompaniamencie Andrzeja Zalewskiego śpiewali polski hymn. Uczniowie liceum technicznego wykonali polskie piosenki, dzieci ze szkoły sobotniej SKP recytowały wiersze o Polsce, ojczyźnie i 11 listopada. Na scenie tańczyły także zespoły «Edelwejs» oraz «Kwinta».

Z okazji Dnia Niepodległości Polski nauczyciel plastyki Natalia Błońska-Podoliak zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkoły polskiej. Zwyciężyły w nim siostry Marjana i Krystyna Bojko.

Po zakończeniu obchodów dzieciom wręczono nagrody od Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz słodycze dla zwycięzców konkursu i wszystkich uczestników uroczystości.

Luboml DN 1

Włodzimierz PEDYCZ,
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu
Fot. Maria SZEWCZENKO, Włodzimierz PEDYCZ

CZYTAJ TAKŻE:

ŚWIĘTO DLA DZIECI ORAZ DLA DOROSŁYCH W ZDOŁBUNOWIE

PIEŚNIĄ, MUZYKĄ, POEZJĄ I SŁOWAMI WSPOMNIEŃ W RÓWNEM UCZCZONO DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI