Wiadomości
  • Register

Środowisko kształtuje człowieka, motywuje, inspiruje do twórczych działań. I nie zawsze musi to być klasyczna akademicka przestrzeń, albowiem przyszłość leży w asymetrycznym myśleniu, wielozadaniowości i wysokiej jakości zapleczu edukacyjnym. 

W oparciu o te zasady kierownictwo Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki oraz Katedra Polonistyki i Przekładu przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku zrealizowały wspólny projekt – w sali 212 na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa urządzono Pracownię Polonistyczną im. Józefa Łobodowskiego.

Otwarcie odnowionej przestrzeni, która stanie się uniwersalnym miejscem zajęć i wypoczynku studentów, odbyło się 12 listopada.

pracownia 2

pracownia 3

pracownia 6

Wydarzenie to, według dziekan Wydziału Lilii Ławrynowycz, stało się prawdziwą atrakcją Tygodnia Wydziału, który trwał w dniach 8–12 listopada.

W uroczystości wzięli udział: Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak, wicekonsul Teresa Chruszcz, która była pomysłodawczynią tej pracowni, rektor Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki prof. Anatolij Cioś, prorektorzy Natalia Błahowirna i Jurij Hromyk, oraz studenci i nauczyciele akademiccy.

Z okazji otwarcia pracowni odbyła się prelekcja prof. Adama Regiewicza, dzięki któremu uczelnia wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym imienia Jana Długosza w Częstochowie obecnie realizuje program «Podwójny dyplom». Ten polonista zawsze zaskakuje bardzo ciekawymi wykładami i nieszablonowym podejściem do ich prezentacji. Tym razem zaoferował słuchaczom temat «Sorry Polsko. Dyskurs tożsamościowy w najnowszej literaturze і kulturze». Zgromadzeni mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji o stałych elementach kultury polskiej i ich odbiciu w literaturze i kulturze.

Kolejny wykład «Relacje przeszłości z teraźniejszością w powieściach kryminalnych Marka Krajewskiego» wygłosił Paweł Regiewicz ukazując zupełnie nowe spojrzenie na postrzeganie i odbiór gatunku kryminalnego.

pracownia 7

pracownia 8

pracownia 9

pracownia 10

pracownia 4

pracownia 5

pracownia 11

pracownia 12

pracownia 13

Anna ZOTOWA,
studentka І roku studiów magisterskich
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
Fot. Dmytro BAJDA

CZYTAJ TAKŻE:

«TŁUMACZENIE OD KUCHNI» Z ANATOLEM OLICHEM

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1