Wiadomości
  • Register

Na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki przeprowadzono ІІ Międzynarodowy Panel Dydaktyczny z metodologii nauczania języka polskiego. W jego ramach odbyła się studencka olimpiada wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską – 2021».

4–8 października Katedra Polonistyki i Przekładu wspólnie z Instytutem Polski, Naukowo-Edukacyjnym Laboratorium Przekładu Polsko-Ukraińskiego i Edukacyjno-Naukowym Instytutem Kształcenia Ustawicznego przeprowadziły II Międzynarodowy Panel Dydaktyczny «Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych».

Współorganizatorami imprezy naukowej są Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej, Instytut Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Biuletyn Polonistyczny Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Warszawa) i Fundacja Rozwoju na rzecz Edukacji «EduNowa» (Kraków).

W ramach Panelu Dydaktycznego zorganizowano międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji, obrady naukowej sekcji studenckiej «Dydaktyka języka polskiego w szkołach ogólnokształcących» i otwarty wykład dla wołyńskich studentów polonistów oraz wszystkich uczestników panelu «Średnioukraiński przekład Nicejsko-Konstantynopolskiego Symbolu z 1620 r. w kontekście innych środkowopolskich przekładów». Poprowadził go profesor Katedry Translatoryki i Lingwistyki Kontrastywnej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki Taras Szmiher.

Metodseminar 1

Metodseminar 2

Metodseminar 3

Szczególnym polonistycznym wydarzeniem w życiu studentów szkół wyższych na Ukrainie stała się ІІІ Studencka Olimpiada Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską – 2021», która połączyła 66 uczestników z ośmiu miast Ukrainy: Kijowa, Lwowa, Winnicy, Tarnopola, Dnipra, Kamieńca Podolskiego, Charkowa i Łucka.

Pierwsze miejsce zdobył Eduard Prudnikow z Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.

Drugim miejscem podzieliło się troje uczestników: Jana Jankiwska z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Ulana Stadijczuk z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki i Dmytro Bojko z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim.

Trzecią nagrodę zdobyło również troje zwycięzców: Daria Ujazdowska z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, studentka łuckiej polonistyki Julia Mychaluk oraz Sołomia Kusz z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka.

Jury wyróżniło Również troje uczestników mających wysokie wyniki: Olenę Cybań z Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina, Illę Nowaka z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki і Martę Wengryn z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Wszyscy zwycięzcy Olimpiady otrzymają dyplomy i nagrody, a pracę Panelu podsumuje wydanie zbioru prac naukowych і certyfikatu uczestnika kursu międzynarodowego.

Metodseminar 4

Metodseminar 5

Switłana SUCHARIEWA,
kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki,
Zdjęcia udostępniła autorka

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1