Wiadomości
  • Register

W Mielnikach w rejonie kowelskim (przed reformą 2020 r. – rejon szacki) uczczono pamięć spoczywających na miejscowym cmentarzu żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy zginęli w 1939 r. w Bitwie o Szack.

28 września duchowni katolicki i prawosławny odprawili żałobne nabożeństwo na kwaterze żołnierzy KOP.

W uroczystościach uczestniczyli Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak, konsul Teresa Chruszcz, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, deputowany Wołyńskiej Rady Obwodowej Hryhorij Pustowit, zastępca przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Wiktoria Lewczuk, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki Lilia Ławrynowycz, przedstawiciele miejscowych władz, funkcjonariusze straży granicznej z Polski i Ukrainy, studenci polonistyki z Łucka, uczniowie szkoły w Mielnikach oraz mieszkańcy. Na grobach żołnierzy KOP złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Mielniki bieg 2021 01

Mielniki bieg 2021 02

Mielniki bieg 2021 03

Mielniki bieg 2021 04

Mielniki bieg 2021 05

Mielniki bieg 2021 06

Mieszkańcy Mielnik, polska młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy oraz studenci Wydziału Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki uczcili pamięć żołnierzy tradycyjnym już biegiem «Droga do pokoju» na trasie o symbolicznej długości 1939 metrów. Po raz pierwszy wydarzenie to odbyło się pięć lat temu z inicjatywy Wołodymyra Danyluka z organizacji pozarządowej «Forum Ukraińskich Dziennikarzy» oraz Jacka Burego z Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Mielniki bieg 2021 00

Na zakończenie uczestnicy uroczystości posadzili kolejne drzewa pamięci na skwerze w centrum wsi oraz zgromadzili się w miejscowym Domu Kultury, gdzie nagrodzono zwycięzców biegu.

Mielniki bieg 2021 07

Tekst i zdjęcia: Margaryta KUCENKO,
studentka polonistyki na WUN im. Łesi Ukrainki