Wiadomości
  • Register

Członkowie Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, po dłuższej przerwie, przybyli z wizytą do Kowla.

20 września zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach śp. Wacława Herki, wieloletniego prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu, i śp. Anatola Sulika, kustosza pamięci narodowej, a także na grobach polskich żołnierzy w kwaterze wojskowej, którymi opiekuje się TKP w Kowlu.

Potem delegaci spotkali się z prezesem TKP Anatolem Herką i członkami towarzystwa w sali szkoły. Uczniom przekazali tablice ortograficzne oraz atlasy Polski. Uczestnicy spotkania obejrzeli film o 20-leciu szkoły i zdjęcia z różnych okresów jej działalności. Mogli też wysłuchać wspomnień byłych uczniów.

Z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia TKP w Kowlu współpracuje od wielu lat. Prezes TMWiP Józef Solak zaprosił kowelskich Polaków na uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Polski do Chełma.

Goście zostali podjęci poczęstunkiem oraz gorącą herbatą i kawą. Przy stole wspominano minione wydarzenia, ponieważ współpraca układa się bardzo dobrze od wielu lat. Snuto także plany na przyszłą działalność i wspólne projekty.

Kowel wizyta 1

Kowel wizyta 3

Anatol HERKA,
Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu