Wiadomości
  • Register

4–8 października w trybie zdalnym zostanie przeprowadzony IІ Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny «Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych» oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów.

Do wzięcia udziału w obu wydarzeniach zapraszają Instytut Polski, Naukowo-Edukacyjne Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego, Katedra Polonistyki i Przekładu, Edukacyjno-Naukowy Instytut Kształcenia Ustawicznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki i Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej przy wsparciu Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy і Biuletynu Polonistycznego Polskiej Akademii Nauk.

Program panelu:

4 października

10.00–14.00 – obrady plenarne (powitanie uczestników Panelu), prezentacja instytucji organizujących wydarzenie

5 października

10.00–14.00 – obrady w sekcjach w zakresie kwestii dydaktycznych

6 października

10.00–14.00 – obrady w sekcjach w zakresie kwestii translatorycznych

16.00–18.00 – trzecia edycja Konkursu Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską – 2021» dla studentów szkół wyższych

7 października

10.00–14.00 – obrady w sekcjach w zakresie studiów polonistycznych

8 października

10.00–12.00 – obrady w sekcjach w zakresie kwestii literaturoznawczych

12.00–13.00 – prezentacja tomu 11 zbioru naukowego «Ukraina i Polska: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy»

13.00–14.00 – podsumowanie pracy Panelu, wręczenie certyfikatów uczestnikom międzynarodowego kursu podniesienia kwalifikacji polonistów (30 godzin)

14.00–16.00 – ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o Polsce i wyróżnienie zwycięzców

W związku z wymaganiami sanitarnymi panel i kurs zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Obrady odbędą się na platformie Zoom. Organizatorzy poinformują zarejestrowanych uczestników o szczegółach obrad. Zgłoszenia (formularz można pobrać tu) i teksty publikacji o objętości 3–5 stron należy wysłać do 10 października 2021 r. pod adres svitlanasuhareva@gmail.com lub nata_cl@ukr.net Kontakt telefoniczny (viber) +38 097 761 40 53, +38 050 71 91 360.