Wiadomości
  • Register

W siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie odbył się VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Dziennikarze redakcji polonijnych omówili kwestie bieżące oraz wybrali nowego przewodniczącego swojego zrzeszenia.

Obrady zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, zrzeszającej obecnie dziennikarzy z ponad 40 redakcji, działających m.in. na Białorusi, Litwie, Łotwie, Mołdawii i Ukrainie, miały miejsce 21 września w Centrum Prasowym Foksal. Rozpoczęły się od uczczenia chwilą ciszy prof. Jerzego Targalskiego, historyka, politologa, publicysty, działacza opozycji w czasach PRL, członka Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, zmarłego 19 września.

Zgromadzonych powitał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były prezes Fundacji Wolność i Demokracja, jeden ze współtwórców Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Zaznaczył, że kiedy osiem lat temu była zakładana FMPnW, miała ona być platformą wymiany informacji oraz wsparciem dla mediów dającym nowe możliwości działania.

Zjazd Federacji 2021 1

Zjazd Federacji 2021 3

W trakcie zjazdu odbyły się dyskusje o wolności słowa, zagrożeniach i wyzwaniach dla mediów na Ukrainie, Białorusi, Litwie oraz w Rosji, po których był czas także na rozmowę o bezpieczeństwie mediów w Internecie. Panele dyskusyjne poprowadził polski dziennikarz Krzysztof Ziemiec.

Zjazd Federacji 2021 4

Zjazd Federacji 2021 6

Zjazd Federacji 2021 7

Zjazd Federacji 2021 8

Zjazd Federacji 2021 2

W programie zjazdu były także spotkania robocze FMPnW. Po omówieniu wizji rozwoju oraz przegłosowaniu uchwał zjazdu dziennikarze wybrali nowego przewodniczącego Federacji. W ciągu przyszłego roku tę funkcję będzie pełnił Ryszard Stankiewicz z redakcji czasopisma «Polak na Łotwie», prezes Związku Polaków na Łotwie. Wybrano także nowy skład zarządu i rady Federacji oraz przyjęto do zrzeszenia nowych członków – redakcje z Kirgistanu, Mołdawii, Litwy i Ukrainy.

Zjazd Federacji 2021 13

Zjazd Federacji 2021 14

Podczas Zjazdu Jerzy Wójcicki, przewodniczący Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w latach 2019–2021, redaktor naczelny «Słowa Polskiego» (Winnica, Ukraina) przedstawił główne cele rozwojowe federacji na najbliższe lata. Wśród najważniejszych – tworzenie wspólnych platform medialnych, szkolenia dziennikarzy oraz zwiększenie innowacyjności i polepszenie jakości mediów.

Zjazd Federacji 2021 5

Zjazd Federacji 2021 9

Dodać należy, że 18–19 września przy okazji jubileuszu 15-lecia Fundacji Wolność i Demokracja oraz zjazdu FMPnW w Warszawie i Lublinie zostały zorganizowane szkolenia dla dziennikarzy polskich redakcji na Wschodzie w zakresie tworzenia krótkich relacji filmowych, walki z fake newsami, tworzenia contentu multimedialnego w jednym studiu oraz bezpieczeństwa w sieci. Zaproszeni na szkolenia przez Fundację Wolność i Demokracja pracownicy redakcji mieli możliwość poznania niektórych tajników warsztatu dziennikarskiego podczas spotkań z Michałem Karnowskim z grupy medialnej Fratria oraz Józefem Szopińskim z Radia Lublin.

Zjazd Federacji 2021 10

Zjazd Federacji 2021 11

Zjazd Federacji 2021 12

Natalia DENYSIUK
Fot. Olga SZERSZEŃ