Wiadomości
  • Register

Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki wspólnie z fundacją «EDUNOWA» zapraszają do udziału w ІІІ Studenckiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską».

6 października Instytut Polski i Katedra Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki wspólnie z polską fundacją «EDUNOWA» przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku organizują studencką olimpiadę wiedzy o Polsce. Konkurs rozpocznie się w trybie zdalnym о 16.00.

Zmagania odbywają się na Wołyniu trzeci rok z rzędu і gromadzą studentów polonistów z wielu regionów Ukrainy. W tym roku testy zostaną oparte o materiały z podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego «Polski. Krok po kroku». Organizatorzy proszą o wysłanie zgłoszenia do udziału w olimpiadzie do 5 października 2021 r. na następujące skrzynki pocztowe: svitlanasuhareva@gmail.com, nata_cl@ukr.net.

W dniu poprzedzającym olimpiadę uczestnicy otrzymają link do zadań testowych w systemie Forms na platformie Microsoft Teams. Prosimy o wcześniejsze zainstalowanie powyższego programu i zadbanie o właściwą jakość połączenia internetowego. Wyniki olimpiady zostaną ogłoszone 8 października, w czasie zakończenia ІІ Międzynarodowego Panelu Naukowo-Dydaktycznego «Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych», który w tym roku zostanie zorganizowany przez Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w dniach 4–8 października z udziałem Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy i «Biuletynu Polonistycznego» Polskiej Akademii Nauk.

Luckie Dialogi 2021 0

Switłana SUCHARIEWA,
koordynator Instytutu Polski,
kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu WUN im. Łesi Ukrainki