Wiadomości
  • Register

Dopiero rok temu szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki świętowała 20. rocznicę powstania, a już zaczyna kolejny rok szkolny.

18 września w progach jak zawsze gościnnej Wołyńskiej Obwodowej Biblioteki Naukowej imienia Oleny Pcziłki spotkali się uczniowie, rodzice i nauczyciele, aby uroczyście zainaugurować nowy rok szkolny.

Wszystkich zebranych serdecznie powitała prezes TKP im. T. Kościuszki Nina Poremska. Wyraziła wszystkim wdzięczność za przybycie, podziękowała też kierownictwu biblioteki za umożliwienie tego spotkania. Krótko nawiązała do historii i osiągnięć szkoły, a następnie przedstawiła nauczycieli, zarówno ukraińskich, jak i tych kierowanych przez ORPEG. Zwróciła również uwagę, że Towarzystwo jeszcze we wrześniu planuje dla swoich uczniów wycieczkę do Lwowa.

«Prowadzimy tę szkołę, bo mamy polskie pochodzenie, chcemy sami się rozwijać, ale także pragniemy, żeby dzieci poznawały polską mowę i kulturę. Polska to sąsiednie państwo, a kultury zarówno Polski jak i Ukrainy są sobie bliskie» - powiedziała Nina Poremska.

Następnie w sprawach organizacyjnych zabrała głos jedna z nauczycielek szkoły dr Natalia Ciołyk. Przedstawiła planowany kalendarz roku szkolnego, sposób podziału na grupy, opowiedziała też o metodycznych aspektach nauczania. Dodała, że szkoła dysponuje doświadczoną i wykształconą kadrą nauczycieli. Potem cierpliwie odpowiadała na liczne pytania rodziców.

TKPKostiuszki 2

Podczas wakacji zarówno szkoła, jak i Towarzystwo również były bardzo aktywne. W ramach projektu «Dumka i mazurek», realizowanego w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, licząca 20 uczniów grupa, w dniach 13-23 sierpnia spędziła wraz z opiekunami 10 dni w Polsce – w Radecznicy. Celem wyjazdu była integracja dzieci ze szkoły działającej przy TKP im. T. Kościuszki z polską młodzieżą. Zwieńczeniem projektu był wyjazd jego uczestników do Warszawy i spotkanie (odbyło się 20 sierpnia) z ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem. W jego trakcie minister przekazał szkole sprzęt komputerowy.

TKPKostiuszki 1

TKPKostiuszki 4

TKPKostiuszki 5

Natomiast 23 lipca TKP odwiedzili członkowie parafialnego zespołu CARITAS z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Spotkali się z członkami Towarzystwa i nauczycielami, dostarczyli także, w ramach pomocy charytatywnej, potrzebne placówce materiały.

TKPKostiuszki 6

Nadszedł wreszcie czas na indywidualne spotkania nauczycieli z uczniami i ich rodzicami. Podczas ponad 20 lat działalności szkoły jej progi opuściło bardzo wielu uczniów, odnosząc przy tym znaczące sukcesy. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w łuckim Gimnazjum nr 4, dzięki życzliwości i dobrej współpracy z jego dyrektorem, którym jest Aleksandr Myszkowec.

Wszystkim zgromadzonym zrobiło się radośniej na sercu, gdy z krótkim recitalem wystąpił działający przy Towarzystwie zespół wokalno-taneczny „Wołyńskie Słowiki”. Dzieci, wśród których znalazł się także jeden chłopiec, zaśpiewały i odtańczyły kilka swoich znanych utworów.

TKPKostiuszki 3

Na zakończenie spotkania prezes Nina Poremska życzyła wszystkim: dzieciom, nauczycielom i rodzicom sukcesów i wiele zdrowia.

Piotr Kowalik,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG