Wiadomości
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza osoby planujące studia w Polsce do wzięcia udziału w kursach języka polskiego i przedmiotów ojczystych.

Kursy przeznaczone są dla młodych Polaków na Ukrainie planujących rozpoczęcie studiów wyższych w Polsce.

W ramach kursu przewidziano 24 godziny dydaktyczne poświęcone językowi polskiemu, zagadnieniom związanym współczesnym językiem polskim, polską kulturą i obyczajowością.

Kursy prowadzone będą przez wykwalifikowanych pedagogów posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczania języka polskiego jako obcego.

Czas trwania kursu: 15 września – 15 grudnia 2021 r. (zajęcia raz w tygodniu – 1,5 h).

Zajęcia będą się odbywały online za pośrednictwem platformy ZOOM.

Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 14 września br.

Osoba kontaktowa:

Ewentualne pytania Fundacja WiD prosi kierować na adres: j.szwarc@wid.org.pl

kursy WiD

Źródło: wid.org.pl