Wiadomości
  • Register

15 sierpnia na cmentarzu wojskowym w Zborowie zostanie odprawiona uroczysta msza z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święta Wojska Polskiego.

Uroczystość zostanie zorganizowana dzięki projektowi finansowanemu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021, a realizowanemu przez Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Mszę będzie celebrował ks. Dawid Mokry z parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Zbarażu. Dodatkowe informacje o godzinie rozpoczęcia uroczystości zostaną podane w sierpniu.

22 lipca teren wokół kaplicy na polskim cmentarzu wojskowym w Zborowie został uporządkowany przez członków Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu, którzy opiekują się tym obiektem od pięciu lat.

Kaplica-mauzoleum na cmentarzu w Zborowie upamiętnia polskich żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Została wybudowana w okresie międzywojennym wg projektu polskiego architekta Wawrzyńca Dayczaka. Po II wojnie kaplica i cmentarz uległy dewastacji. Mimo to zachował się napis nad wejściem głównym «Poległym za Ojczyznę» oraz płaskorzeźby orłów. Renowacja obiektu została przeprowadzona w latach 2015–2016 przez Fundację «Mosty».

Zborow 2021 2

Zborow 2021 3

Zborow 2021 4

Zborow 2021 5

Tekst i zdjęcia: Maryna WOJNOWA,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu

CZYTAJ TAKŻE:

GROMADZI NAS TU PAMIĘĆ