Wiadomości
  • Register

«Składanie wniosków wizowych przez cudzoziemców, którzy otrzymali stypendium od państwa polskiego w ramach programu NAWA, odbywa się bez uprzedniej rejestracji» – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

Naukowcy, doktoranci i studenci, którzy otrzymali stypendium od państwa polskiego w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), mają możliwość składania wniosków wizowych bez uprzedniej rejestracji w każdy wtorek w Punktach Przyjęć Wniosków Wizowych w Łucku, Równem i Tarnopolu w godzinach 8:30-16:30, a w każdą środę w godzinach od 9:00 do 13:00 bezpośrednio w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b). Nie jest wymagane uprzednie umawianie się.

Źródło: Konsulat Generalny RP w Łucku