Wiadomości
  • Register

W dniach 14–15 lipca w Lubieszowie działał letni obóz międzynarodowy zorganizowany w ramach projektu «Wołyńskie wołanie… pamięć i edukacja».

Wolontariusze z Polski wspólnie z członkami Oddziału Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej w Lubieszowie, uczniami z Lubieszowa chodzącymi na lekcje języka polskiego oraz parafianami lubieszowskiego kościoła Świętych Cyryla i Metodego uporządkowali stary polski cmentarz na obrzeżach miasteczka. Wycięli krzaki akacji, wykosili trawę, usunęli mech z nagrobków oraz zawiązali na pomnikach biało-czerwone wstążki.

«Celem naszej wizyty jest współpraca na rzecz poznawania wspólnej historii. Mamy zamiar organizować spotkania pomiędzy polską a ukraińską młodzieżą za pośrednictwem Internetu. Podczas sprzątania cmentarza znaleźliśmy i przeprowadziliśmy dokumentację trzech nagrobków, których nie zauważyliśmy w trakcie naszych wcześniejszych prac na tej nekropolii» – powiedziała koordynator projektu Anna Kujawka.

Dodała, że w programie letniego obozu znalazło się zwiedzanie przez młodzież ciekawych miejsc w Lubieszowie oraz rozmowy o wspólnych polsko-ukraińskich stronach historii. Anna Kujawka wyraziła wdzięczność władzom Lubieszowa za wsparcie w nawiązaniu kontaktów. Bardzo miło wspominała także mieszkańców, którzy chętnie rozmawiali z wolontariuszami.

Projekt «Wołyńskie wołanie… pamięć i edukacja» jest realizowany przez Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących Świetlik z Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy z Kazimierza Dolnego przy wsparciu finansowym Instytutu Polonika. Przewiduje on także prace w Holuzji w dawnym rejonie maniewickim (po reformie 2020 r. – rejon koszyrski). Za pozwoleniem miejscowych władz wolontariusze zamierzają postawić krzyż w miejscu dawnego polskiego cmentarza położonego w lesie niedaleko wsi.

Wolanie projekt 2

Wolanie projekt 3

Wolanie projekt 4

Wolanie projekt 5

Wolanie projekt 6

Wolanie projekt 7

Wolanie projekt 8

Wolanie projekt 9

Wolanie projekt 10

Wolanie projekt 11

Wolanie projekt 12

Wolanie projekt 13

Tekst i zdjęcia: Tamara URIADOWA

CZYTAJ TAKŻE:

WOŁYŃSKI RAJD MOTOCYKLOWY RUSZA NA UKRAINĘ

PRACE PORZĄDKOWE NA CMENTARZU W RYMACZACH

W LUBIESZOWIE UPORZĄDKOWANO TEREN CMENTARZA ORAZ KOŚCIOŁA