Wiadomości
  • Register

W Równem i Łucku odbył się trzeci etap projektu «Obywatelski radny w ukraińskiej gromadzie».

Jego cel – nauczyć samorządowców pierwszej kadencji strategicznego planowania swojej działalności, diagnozowania lokalnych problemów w swoich społecznościach oraz rozwiązywania ich w oparciu o polskie doświadczenia.

Warsztaty przewidywały wymianę doświadczeń oraz staż projektowo-strategiczny. Mogli w nich uczestniczyć samorządowcy z obwodu rówieńskiego i wołyńskiego, którzy w 2020 r. zostali po raz pierwszy wybrani do miejscowych rad.

Pierwszy etap projektu został zrealizowany w marcu b.r. Przewidywał dwa szkolenia w Łucku i Równem, w których wzięło udział ok. 60 uczestników. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu należało wykonać zadanie domowe, na podstawie którego prowadzący wybrali dziesięcioro najlepszych uczestników. Zorganizowano dla nich 4-dniowy staż w Lublinie (20–23 czerwca), gdzie mieli możliwość na konkretnych przykładach zaznajomić się z polskimi doświadczeniami rozwiązywania lokalnych problemów, z którymi mają do czynienia samorządy.

6–7 lipca 26 radnych wzięło udział w trzecim – ostatnim – etapie projektu. Warsztaty przeprowadzili eksperci z Lublina: Krzysztof Łątka z Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej oraz Krzysztof Jakubowski i Krzysztof Kowalik z Fundacji Wolności.

Radni analizowali lokalne problemy, a także formułowali cele i zadania do ich rozwiązania. Prowadzący przedstawiali najlepsze ich zdaniem polskie praktyki w zakresie radzenia sobie z problemami w lokalnych środowiskach. Jak powiedział uczestnik warsztatów, przedstawiciel organizacji pozarządowej «Rówieńskie Centrum Socjalne Partnerstwo» Swiatosław Kliczuk, każdy radny miał możliwość zapoznać się z czymś, co jest aktualne dla jego samorządu. Uczestnicy mogli samodzielnie wybrać zagadnienie, które ich interesowało najbardziej, następnie organizatorzy dobierali odpowiednich ekspertów. W trakcie warsztatów zostały omówione takie tematy, jak przyciągnięcie inwestycji, rozwój przedsiębiorczości, edukacja, kultura, aktywizacja młodzieży, rozwój infrastruktury, ochrona zdrowia oraz ekologia.

Obywatelski radny 2

Krzysztof Jakubowski podkreślił, że te warsztaty są dziś bardzo aktualne, ponieważ na Ukrainie jest w tej chwili wdrażana reforma samorządowa. Jego zdaniem, warto tu przywoływać przykład Polski, która ma w tym zakresie ponad 20-letnie doświadczenie i jest już wiadomo, jakie kroki zaowocowały dobrymi wynikami, a co okazało się nieskuteczne.

Projekty tego typu wzbogacają doświadczenia wszystkich zaangażowanych w nie osób. Jak powiedział Krzysztof Łątka, słuchając rozważań i pomysłów ukraińskich samorządowców, również się uczy. Niektóre inicjatywy, zwłaszcza te oparte o informatyczne rozwiązania, są jego zdaniem lepiej wdrażane na Ukrainie niż w Polsce. Zaznaczył, że dla niego takim przykładem jest ukraiński elektroniczny system przetargów publicznych ProZorro, przypominający licytację internetową. Z drugiej strony ekspert podkreślił, że polskich doświadczeń nie można wdrażać na Ukrainie bez dostosowania ich do ukraińskich realiów politycznych i społecznych oraz bez brania pod uwagę spuścizny historycznej tego kraju.

Obywatelski radny 3

Projekt «Obywatelski radny w ukraińskiej gromadzie» jest realizowany przez Fundację Wolności we współpracy z Fundacją Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Po ukraińskiej stronie partnerem projektu jest organizacja pozarządowa «Rówieńskie Centrum Socjalne Partnerstwo».

Mariana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. Glib DODCZUK