Wiadomości
  • Register

Członkowie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu wzięli udział w uroczystościach z okazji kolejnej rocznicy bitwy stoczonej przez wojsko polsko-litewsko-ruskie na czele z księciem Konstantym Ostrogskim z tatarami pod wsią Łopuszno.

Uczestnicy uroczystości, które miały miejsce 26 czerwca, zgromadzili się najpierw na Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Iwana Horbaczewskiego. Zostali powitani przez rektora tej uczelni prof. Mychajła Kordę. W wydarzeniu brali udział m.in. przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej Mychajło Hołowko, prezes Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu Piotr Fryz, uczestnicy studia naukowo-krajoznawczego «Tarnopolanie» działającego przy TNUM, Iwan Sadownik z Ministerstwa Transportu oraz przedstawiciele regionalnych ośrodków organizacji społecznej «Instytut Badań nad Dziedzictwem Narodowym».

Piotr Fryz odczytał list Konsula Generalnego RP w Łucku Sławomira Misiaka. Zgromadzeni wysłuchali również listu Ambasadora Republiki Litewskiej na Ukrainie Waldemarasa Sarapinasa. Uczestników uroczystości przywitał także przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej Mychajło Hołowko. Za aktywną działalność społeczną i naukową wyróżnił dyplomami wykładowców i studentów uniwersytetu – członków studia naukowo-krajoznawczego «Tarnopolanie». Na zakończenie tej części obchodów zaśpiewał chór Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca «Akwarele Tarnopola».

Lopuszne Babiak 2

Lopuszne Babiak 3

Lopuszne Zyrska 1

Następnie uczestnicy uroczystości wyruszyli do Łopuszna w rejonie krzemienieckim obwodu tarnopolskiego, aby uczcić wydarzenia z 1512 r., kiedy 6-tysięczne wojsko polsko-litewsko-ruskie na czele z księciem Konstantym Ostrogskim pokonało 25-tysięczne siły chana krymskiego. Po zwycięskiej bitwie książę kazał usypać wysoką mogiłę w miejscu pochówku poległych żołnierzy. W 1992 r. z okazji 480. rocznicy bitwy pod Łopusznem postawiono w tym miejscu pomnik.

Przy pomniku na tarnopolan czekali starosta Łopuszna Łarysa Czaban oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Po wspólnym złożeniu kwiatów zgromadzeni wysłuchali przemówień. Chór «Akwarele Tarnopola» wykonał polskie piosenki oraz razem ze wszystkimi zaśpiewał ukraińską piosenkę «Ridna maty moja».

Lopuszne Zyrska 2

Ałła FLISSAK,
Polskie Centrum Kultury i Edukacji
im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu
Fot. Oleh BABIAK, Halina ŻYRSKA

CZYTAJ TAKŻE:

W RÓWNEM ODBYŁY SIĘ OBCHODY 505. ROCZNICY ZWYCIĘSTWA KSIĘCIA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO W BITWIE POD ORSZĄ

KONSTANTY OSTROGSKI BĘDZIE PATRONEM LITPOLUKRBRIG