Wiadomości
  • Register

W ramach projektu «Non omnis moriar… – między przeszłością a przyszłością. Kresy – dziedzictwo, tożsamość, edukacja» wolontariusze Stowarzyszenia «Wołyński Rajd Motocyklowy» odwiedzą 20 miejscowości na Ukrainie.

Będą wykonywać tam dokumentację fotograficzną polskich pochówków oraz sprzątać cmentarze.

Na trasie WRM znajdą się m.in. Gródek Jagielloński, Stryj, Worochta, Mikuliczyn, Nadwórna, Czarny Las, Bohorodczany, Stanisławów, Łysiec, Brzeżany, Zbaraż, Wiśniowiec, Krzemieniec, Młynów, Dubno i Łuck.

«Naszym działaniom przyświeca cel ocalenia od zapomnienia miejsc i ludzi. Sprzątamy więc cmentarze we wskazanych miejscowościach, prowadzimy zajęcia edukacyjne wśród wolontariuszy rajdu oraz młodzieży z nami współpracującej w jego trakcie. Zbieramy dokumentację fotograficzną, która po powrocie stanie się bazą do przygotowania materiału edukacyjnego dla szkół» – mówi koordynator projektu Anna Kujawka.

Główna koncepcja projektu zakłada połączenie prac porządkowych na cmentarzach polskich oraz na polskich mogiłach w miejscowościach, z których pochodzą rodziny wolontariuszy Stowarzyszenia, z twórczością polskich artystów związanych z okolicami danych miejsc oraz z działaniami edukacyjnymi na temat historii, kultury i polskiego dziedzictwa pozostałego na terytorium Ukrainy.

«Non omnis moriar…» to symboliczna kontynuacja projektu «Pamięć i tożsamość – zapomniane polskie dziedzictwo na Ukrainie» zrealizowanego w 2020 r., gdzie Stowarzyszenie poszerzało zakres wiedzy wolontariuszy i młodzieży o polskich poetach związanych z miejscami wytypowanymi do prac porządkowych. W tym roku działania edukacyjne WRM oprócz upamiętnienia dziedzictwa materialnego dotyczą również sztuki, zwłaszcza malarstwa i fascynacji polskich malarzy Kresami. Zebrane materiały edukacyjne zostaną zaprezentowane na wystawie on-line.

W pracach weźmie udział społeczność lokalna oraz uczestnicy rajdu narodowości ukraińskiej, co pozwoli na budowanie mostów między narodami. Przemierzając trasę opisaną w projekcie wolontariusze będą spotykać się z przedstawicielami polskich organizacji i uczniami sobotnio-niedzielnych szkół przy nich działających.

Projekt «Non omnis moriar… – między przeszłością a przyszłością. Kresy – dziedzictwo, tożsamość, edukacja» jest realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika. Wolontariusze WRM stawiają przed sobą cel upamiętnienia i ratowania od zapomnienia polskiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego poprzez działania edukacyjne w Polsce i na Ukrainie oraz działania porządkowe na terytorium Ukrainy.

W nazwie projektu znalazł się fragment zaczerpnięty z wiersza polskiej poetki Zuzanny Ginczanki z Równego na Wołyniu: «Non omnis moriar» (pol. «Nie wszystek umrę», słowa z pieśni Horacego). To hasło przyświeca działaniom projektowym Stowarzyszenia «Wołyński Rajd Motocyklowy». Sentencja obrazuje trwałość bytu, życia, stanu posiadania oraz zasobów kultury, które istnieją tak długo, jak długo pozostaje ślad w pamięci odbiorców.

projekt WRM1

Cmentarz w Bohorodczanach w obwodzie iwanofrankiwskim. Październik 2020 r.

projekt WRM2

Cmentarz we wsi Łysiec w obwodzie iwanofrankiwskim. Październik 2020 r.

Natalia DENYSIUK
Zdjęcia udostępniła Anna Kujawka

CZYTAJ TAKŻE:

ODNALEZIONA MOGIŁA: BYĆ MOŻE KTOŚ POSZUKUJE ŚLADÓW SWOICH BLISKICH