Wiadomości
  • Register

Dzisiaj w nocy zostały otwarte przejścia graniczne Zosin–Uściług, Dołhobyczów–Uhrynów oraz Krościenko– Smolnica.

Informują o tym Straż Graniczna RP oraz Państwowa Służba Przygraniczna Ukrainy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach, włączono do obsługi ruchu granicznego trzy przejścia graniczne z Ukrainą, które zawiesiły swoją działalność w zeszłym roku w związku z pandemią.

Jednocześnie, jak podaje Konsulat Generalny RP we Lwowie, na dwóch z tych przejść wprowadzono ograniczenia w zakresie przemieszczania się. Na przejściu Dołhobyczów–Uhrynów ograniczono ruch osobowy, samochodami o masie całkowitej do 3,5 tony oraz autobusami. Na przejściu Krościenko–Smolnica – osobowy i towarowy, samochodami o masie do 7,5 tony.

Pogranicznicy z obu państw proszą podróżnych, by uwzględnili te informacje planując wyjazdy za granicę oraz zapoznali się z zasadami i ograniczeniami obowiązującymi na terenie Polski i Ukrainy.

Szczegółowa informacja o zasadach ruchu granicznego znajduje się na stronach internetowych: strazgraniczna.pl oraz dpsu.gov.ua

MW