Wiadomości
  • Register

Wiktoria Piłat z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu zajęła drugie miejsce w konkursie «Polska w mojej pamięci».

Na konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie «Kresy» wpłynęło 61 zgłoszeń. Wiktoria Piłat w filmiku pt. «Ślady polskości w mojej miejscowości» opowiadała o polskich śladach w Ihrowicy, swojej rodzinnej wsi, m.in. o cmentarzu oraz o dawnym Domu Ludowym imienia Króla Jana Sobieskiego, a także o kościele w pobliskich Ditkowcach i cmentarzu w Berezowicy Małej.

Pilat konkurs 1

Dla Wiktorii i jej rodziny, angażującej się aktywnie w życie polskiej wspólnoty na Tarnopolszczyźnie, to nie jest pierwsze zwycięstwo. Pisaliśmy niedawno m.in. o tym, że jej mama, Halina Piłat, została laureatką Konkursu «Polonijny Rodzic na 6».

Konkurs «Polska w mojej pamięci» miał na celu ochronę pamięci o Polakach zamieszkałych na dawnych Kresach, wzmacnianie tożsamości narodowej młodzieży o polskich korzeniach, wzbudzenie zainteresowania śladami polskości w miejscu zamieszkania, rozwój umiejętności językowych uczniów polskich szkół w Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii i Mołdawii. Skierowany był do uczniów szkół polskich na Wschodzie w wieku od 14 do 18 lat.

Maryna WOJNOWA,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu
Zdjęcie udostępnione przez autorkę

CZYTAJ TAKŻE:

UCZNIOWIE Z TARNOPOLA, CZORTKOWA I HUSIATYNA WZIĘLI UDZIAŁ W KONKURSIE «ZNASZ-LI TEN KRAJ»