Wiadomości
  • Register

W Równem, Łucku i Włodzimierzu Wołyńskim odbędą się prezentacje książki dziennikarza, badacza i podróżnika Dmytra Antoniuka «Rzymsko-katolickie klasztory na Ukrainie».

23 czerwca o godzinie 17:30 autor zaprezentuje swoją pracę w Równem. Spotkanie odbędzie się w Rówieńskiej Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej. Następnego dnia, 24 czerwca, prezentacja odbędzie się w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku (początek o godz. 18:00), a 25 czerwca w Centrum Kulturalno-Artystycznym we Włodzimierzu Wołyńskim (początek o godz. 14:00).

Publikacja poświęcona jest dziedzictwu sakralnemu, architektonicznemu i kulturowemu Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie. Na 472 stronach Dmytro Antoniuk przedstawia stan ponad 220 klasztorów na Ukrainie, zarówno działających, jak i dawno zamkniętych, którym grozi zupełne zniknięcie. Publikację wzbogaca ponad 700 autorskich zdjęć.

Książka ukazała się dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie oraz Plastics Ukraina Sp. z o.o. Można ją kupić podczas prezentacji lub u autora, podając mu na Facebooku adres, na który należy wysłać książkę pocztą.

Antoniuk prezentacja1

W najbliższym czasie Dmytro Antoniuk zaprezentuje swoją książkę także w:

– Gródku w obwodzie chmielnickim, 18 czerwca, Instytut Nauk Teologicznych, godz. 11:00;

– Malejowcach w obwodzie chmielnickim, 19 czerwca, Pałac Orłowskich, prezentacja podczas akcji sprzątania, ok. godz. 16:00;

– Chmielnickim, 22 czerwca, Chmielnicka Biblioteka Obwodowa, godz. 17:00;

– Kijowie, 27 czerwca, Arsenał Książki, stoisko Instytutu Polskiego w Kijowie, godz. 10:30 (od 9:00 do 10:00 wstęp wolny);

– Nowogrodzie Wołyńskim, 27 czerwca, Nowogród-Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze, godz. 17:00;

– Iwano-Frankiwsku, 29 czerwca, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, godz. 18:00;

– Lwowie, 30 czerwca, Kaplica Rosena, godz. 16:00.

MW