Wiadomości
  • Register

Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak otworzył plenerową wystawę «Konstytucja 3 Maja. Historia i tradycje» poświęconą 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej – pierwszej w Europie i drugiej na świecie.

Plansze wystawowe zainstalowane na dziedzińcu dyrekcji Państwowego Rezerwatu Historycznego «Stary Łuck» przy ul. Drahomanowa 23 w pobliżu katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła opowiadają o głównych założeniach Konstytucji Majowej, osobach zaangażowanych w jej powstanie, jej konsekwencjach oraz zainicjowanych przez nią procesach historycznych i politycznych. Podkreślając, że dziedzictwo I RP jest wspólne dla Polski i Ukrainy, Konsul Generalny RP w Łucku odczytał list od wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej.

«Oprócz różnych praktycznych wymiarów współpracy regionalnej między naszymi państwami, należy zadbać również o wymiar wspólnej pamięci historycznej. Pamiętajmy, że ta przestrzeń może silnie dzielić, ale może też integrować narody. Tym, co szczególnie ważne dla mnie jako dla parlamentarzysty, jest fakt, że Konstytucja stanowi widomy znak długich i rodzimych tradycji wolnościowych w naszych krajach» – napisała Małgorzata Gosiewska.

v11

v14

Historię Konstytucji 3 Maja oraz jej powiązania z Wołyniem przedstawił Oleh Razyhrajew, docent Katedry Historii Powszechnej i Filozofii na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki. Jednym z jej inspiratorów i głównym autorem 11 artykułów był Hugo Kołłątaj, pochodzący z Dederkał Wielkich na Wołyniu (obecnie wieś w rejonie krzemienieckim na Tarnopolszczyźnie). Kołłątaj był także jednym z założycieli Liceum Krzemienieckiego, na bazie którego powstał później Uniwersytet św. Włodzimierza w Kijowie.

v9

Biskup Witalij Skomarowski, opowiadając o powiązaniu Łucka z wydarzeniami sprzed 230 lat, wspomniał o swoim poprzedniku, biskupie Adamie Naruszewiczu. Ten łucki pasterz był zwolennikiem Konstytucji i jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Przyjaciół Konstytucji 3 Maja. 17 czerwca 1791 r. odprawił w łuckiej katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła dziękczynne nabożeństwo za przyjęcie tego ważnego dokumentu.

v5

Wiktor Bajuk, zastępca dyrektora Państwowego Rezerwatu Historycznego «Stary Łuck», przekazał Konsulowi Generalnemu RP w Łucku Sławomirowi Misiakowi kopię tekstu z jednej z warszawskich gazet z 28 czerwca 1791 r., opisującego, co działo się w Łucku po dotarciu wieści o uchwaleniu Konstytucji. Z tej okazji miasto zorganizowało nabożeństwo, uroczystości, wystawną ucztę w magistracie oraz przez całą noc oddawano salwy z armat.

v8

«To wydarzenie zmieniło bieg polskiej historii, nadało kierunek rozwojowi Polski i całej Europy. Bardzo trudno być pierwszym. Rzeczypospolitej to się udało. Dzięki niej możemy dziś rozmawiać o tym, co nas jednoczy, co podpowiada nam, jakie decyzje należy podjąć i na czym je oprzeć. A to jest przede wszystkim demokracja i interesy ludzi mieszkających w naszych krajach. Chciałbym powiedzieć, że podstawą przyjaźni ukraińsko-polskiej są założenia zapisane w Konstytucji» – powiedział Hryhorij Pustowit, wiceprzewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej.

v6

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Łucku Serhij Martyniak, przedstawiciele Łuckiej Rady Miejskiej, pracownicy Państwowego Rezerwatu Historycznego «Stary Łuck», wołyńscy historycy, duchowieństwo katolickie i prawosławne oraz członkowie miejscowych polskich stowarzyszeń.

v1

v7

v2

v3

v4

v13

Plansze wystawowe można obejrzeć przy ul. Drahomanowa 23 na dziedzińcu administracji Rezerwatu «Stary Łuck». Wystawa będzie czynna do końca tygodnia. Jak poinformował Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak, ekspozycja ma być następnie umieszczona na łuckim deptaku, czyli na ul. Łesi Ukrainki.

v10

v12

Wystawa została przygotowana wspólnie przez Muzeum Historii Polski oraz Instytut Historii Litwy. Odbywa się pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej, która zainicjowała też tłumaczenie materiałów wystawienniczych na język ukraiński. Warto zauważyć, że ukraińska wersja wystawy różni się od ekspozycji przedstawianej w innych krajach. Dzięki staraniom Instytutu Polskiego w Kijowie uzupełniono ją o wątki ukraińskie związane z Konstytucją 3 Maja. Oprócz Łucka z ekspozycją zapoznali się już lub wkrótce zapoznają mieszkańcy innych miast Ukrainy, m.in. Kijowa, Winnicy, Lwowa, Odessy, Kamieńca Podolskiego i Berdyczowa.

Tekst i zdjęcia: Anatol OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

«TO DOBRE MIEJSCE DO ROZMOWY» – W ŁUCKU DYSKUTOWANO O WSPÓŁPRACY WYSZEHRADZKIEJ

W ŁUCKU OTWARTO WYSTAWĘ POŚWIĘCONĄ 30-LECIU GRUPY WYSZEHRADZKIEJ