Wiadomości
  • Register

Grupa Wyszehradzka została utworzona 15 lutego 1991 r. w węgierskim mieście Wyszehradzie przez cztery kraje Europy Wschodniej – Polskę, Czechy, Słowację i Węgry.

30-letni jubileusz działalności obchodzony jest nie tylko w państwach członkowskich, ale także na Ukrainie, z którą Grupa Wyszehradzka aktywnie współpracuje. Imprezy odbywają się również w Łucku.

Obchody rocznicy rozpoczęły się 10 czerwca koncertem w Łuckiej Szkole Muzycznej nr 1, podczas którego zabrzmiały utwory kompozytorów urodzonych w krajach Wyszehradzkiej Czwórki.

11 czerwca w gmachu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa «Uwarunkowania i perspektywy współpracy Ukrainy z państwami Grupy Wyszehradzkiej», w której uczestniczą naukowcy z Polski i Ukrainy, przedstawiciele placówek dyplomatycznych Polski i Czech, w tym Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Sławomir Misiak i Konsul Generalny Republiki Czeskiej we Lwowie Pavel Pešek.

vystava 01

vystava 02

vystava 03

vystava 04

vystava 05

vystava 06

vystava 07

vystava 08

vystava 09

W ramach konferencji Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak otworzył plenerową wystawę «30 lat współpracy wyszehradzkiej 1991–2021» przygotowaną przy wsparciu polskiego MSZ. Przypomniał też, że Polska obecnie przewodniczy grupie.

Wystawa ukazuje 30 lat współpracy politycznej, gospodarczej, wojskowej i kulturalnej między Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami, główne wydarzenia związane z historią członków Grupy, w tym przystąpienie do UE i NATO, wymianę kulturalną, wspólne inicjatywy artystyczne.

W swoim wystąpieniu Sławomir Misiak powiedział: «Czwórka Wyszehradzka nie ogranicza się do samej tylko grupy, wręcz przeciwnie, dzięki pracy Fundacji Wyszehradzkiej i organizacji pozarządowych rozwijano projekty z krajami Partnerstwa Wschodniego […] Nie mogę zapomnieć polityczne spotkania V4 z Ukrainą […] Zapraszam na wystawę!».

Stoiska wystawy będą dostępne przy gmachu wydziału historycznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego (ul. Chopina 24) do 18 czerwca włącznie, a następnie do 26 czerwca – przy gmachu głównym uczelni (prosp. Woli 13).

Konferencję zorganizował Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

vystava 10

vystava 11

vystava 12

vystava 13

vystava 14

vystava 15

vystava 16

vystava 17

vystava 18

vystava 19

Tekst i zdjęcia: Anatol Olich