Wiadomości
  • Register

Studenci polonistyki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki wysłuchali zdalnego wykładu prof. Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach projektu międzynarodowego «Visiting Professor».

W tym roku obchodzimy 200-lecie polskiego romantyzmu i 200. rocznicę urodzin jednego z najsłynniejszych poetów polskich – Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji studenci polonistyki łuckiej uczelni wysłuchali wykładu «Cyprian Norwid – w dwusetną rocznicę urodzin. O „Ostatniej z bajek”» prof. Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej, kierownika Katedry Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida UKSW w Warszawie.

Ewa Szczeglacka-Pawłowska zwróciła uwagę na to, że od czasów modernizmu w środowisku krytyków literackich szerzy się mit o Norwidzie tajemniczym i nieznanym, zagubionym i pesymistycznym, zmarłym na emigracji w zapomnieniu i nędzy na obrzeżach Paryża. Natomiast dzięki nowym źródłom, które wciąż jeszcze są odkrywane, przed Czytelnikiem wyłania się nieznany obraz Poety – czynnego, kreatywnego, postępowego, zdolnego kroczyć za marzeniem і realizować je w życiu. Uzupełnieniem prelekcji był odnaleziony szkic portretu młodego Norwida z 1821 r.

Prawdziwym odkryciem dla studentów stał się mikroświat poezji Norwidowskiej, wyrażony w opiewaniu owadów, ptaków i zwierzątek oraz zgodne z poglądami Karola Darwina ekologiczne nastroje Poety. Wykład miał charakter interdyscyplinarny, ponieważ obecni mogli obejrzeć reprodukcje obrazów i ryciny aniołów, do których nawiązują obrazy w poezji Norwida. Kwestią zachęcającą do dyskusji okazał się problem prawdziwego piękna. Zaproponowany temat niewątpliwie w przyszłości stanie się przedmiotem badań na pograniczu literatury polskiej i ukraińskiej, ponieważ cieszył się dużym zainteresowaniem.

Norwid wyklad 2

Norwid wyklad 4

Norwid wyklad 3

Switłana SUCHARIEWA,
kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu
WUN imienia Łesi Ukrainki.

Zdjęcia udostępnił Andrij MOKŁYCIA,
docent Katedry Polonistyki i Przekładu, moderator spotkania

CZYTAJ TAKŻE:

PROFESOR Z LUBLINA PRZEPROWADZIŁ WYKŁAD DLA STUDENTÓW WOŁYŃSKIEGO UNIWERSYTETU NARODOWEGO

ŁUCKIE DIALOGI Z KULTURĄ POLSKĄ

MARIANNA KIJANOWSKA: «MAM W PLANACH NOWĄ KSIĄŻKĘ PRZEKŁADÓW LEŚMIANA»