Wiadomości
  • Register

Przy ruinach majątku Korwin-Piotrowskich w Pryłuckiem, gdzie mieszkała Gabriela Zapolska, w ramach drugiego dnia art-promenady «Tak brzmi Łuck», zorganizowano imprezę artystyczną poświęconą pisarce, a także Łesi Ukraince i Stefanii Turkiewicz.

«Chcieliśmy usłyszeć, jak może brzmieć architektura» – powiedziała Kateryna Telipska, kierownik Wydziału Turystyki i Promocji Łuckiej Rady Miejskiej.

«Głównym zadaniem Wydziału jest popularyzowanie zabytków oraz ciekawych do zwiedzania miejsc nie tylko wśród turystów, ale również wśród mieszkańców Łuckiej Zjednoczonej Hromady. Kiedy Pryłuckie weszło w skład Hromady, od razu postanowiliśmy, że trzeba ratować te cztery ściany, ponieważ jest to żywa historia, jest tu duch wybitnej polskiej pisarki i aktorki Gabrieli Zapolskiej» – zaznaczyła Kateryna Telipska.

«W zeszłym roku wspólnie z miejscowymi mieszkańcami urządziliśmy tu akcję sprzątania. Chcemy, żeby mieszkańcy Pryłuckiego uświadomili sobie, jak cenne pod względem historycznym jest to miejsce. W tym roku również robiliśmy porządki, w akcję włączyli się m.in. studenci Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki» – dodała.

Niedawno przy ruinach umieszczono tablicę informacyjną zawierającą dane o obiekcie w trzech językach – ukraińskim, polskim i angielskim.

Zapolska art 2

«Tej imprezie towarzyszy hasło nowego podejścia m.in. do traktowania zabytków» – podkreślił Dmytro Bezwerbnyj, który prowadził uroczystość.

W trakcie akcji artystycznej, która miała miejsce 29 maja, zgromadzonym przybliżono twórczość nie tylko Gabrieli Zapolskiej, ale również Łesi Ukrainki, której 150-lecie urodzin jest obchodzone w tym roku na Ukrainie, oraz Stefanii Turkiewicz – pierwszej ukraińskiej kompozytorki urodzonej we Lwowie w 1898 r.

Przed mieszkańcami wsi oraz gośćmi, którzy przybyli z Łucka, w tym przed członkami Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej, wystąpili aktorzy teatru «Harmyder» oraz studia teatralnego dla dzieci «DohoryDrygom», kwartet «Infiniti» z Wołyńskiego Koledżu Kultury i Sztuki im. Igora Strawińskiego, śpiewaczka Tetiana Cichocka oraz pianista Mikael Gałuzian. Widzowie obejrzeli również wideo z serii «Imiona Łucka» poświęcone Gabrieli Zapolskiej.

O pisarce, której dzieciństwo minęło w Pryłuckiem, opowiedziała Halina Dombik, zastępczyni dyrektora w miejscowej szkole. Podkreśliła także, że zgłębiać życie i twórczość Zapolskiej ok. 15 lat temu zaczęła Olga Rudnik, była dyrektor szkoły w Pryłuckiem, oraz podzieliła się własnymi wspomnieniami o majątku z czasów, kiedy nie był jeszcze w stanie takiej ruiny, jak teraz.

Zapolska art 10

Impreza odbyła się przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Attaché Piotr Urbanowicz w imieniu Konsula Generalnego RP w Łucku podziękował Łuckiej Radzie Miejskiej i teatrowi «Harmyder» za organizację wydarzenia oraz pielęgnowanie pamięci o wspólnym polsko-ukraińskim dziedzictwie. Przypomniał, że w tym roku przypada setna rocznica śmierci Gabrieli Zapolskiej, w związku z czym Konsulat planuje szereg wydarzeń. Dodać należy, że lekturą tegorocznej edycji Narodowego Czytania, w którym biorą udział Polacy na całym świecie, będzie «Moralność pani Dulskiej» – najbardziej znane dzieło pisarki.

Zapolska art 9

Art-promenada «Tak brzmi Łuck» już po raz drugi inauguruje sezon turystyczny w mieście. W tym roku zaplanowano ją jako trzydniowe wydarzenie, ale ze względu na deszcz impreza mająca się odbyć w ostatnim dniu została odwołana. Organizatorzy poinformowali, że dojdzie do skutku w najbliższym czasie, jak tylko pozwoli na to pogoda.

Zapolska art 1

Zapolska art 3

Zapolska art 4

Zapolska art 5

Zapolska art 6

Zapolska art 7

Zapolska art 8

Zapolska art 11

Zapolska art 12

Zapolska art 13

Zapolska art 14

Tekst i zdjęcia: Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

WOŁYŃSKA KAMPANIA LEGIONÓW NA FOTOGRAFIACH STANISŁAWA JANOWSKIEGO