Wiadomości
  • Register

Danusia Nagawyczko, uczennica szkoły sobotnio-niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem, reprezentująca Ukrainę w Konkursie Recytatorskim «Słowem Polska», została zakwalifikowana do III – międzykontynentalnego – etapu.

Konkurs jest organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP pod patronatem Pierwszej Damy RP. Jego celem jest wyłonienie reprezentantów szkół z różnych kontynentów, zainteresowanie uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą literaturą polską, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz promowanie talentów recytatorskich.

Nagawyczko Rowne 1

Danusia Nagawyczko została przygotowana przez nauczycielkę języka polskiego Elżbietę Piotrowską, skierowaną do Równego przez ORPEG, we współpracy z jej mamą. Należy podkreślić, że Danusia w pięknym stylu ze świadomością językową przekazała treść utworu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej «Czas – krawiec kulawy».

Prawdziwie piękna polska mowa brzmi i kwitnie tu w Równem w kolejnym pokoleniu Polaków dzięki aktywnej działalności Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta.

Elżbieta PIOTROWSKA,
nauczycielka języka polskiego skierowana do Równego przez ORPEG
Fot. Natalia JAWORSKA

CZYTAJ TAKŻE:

W TOWARZYSTWIE KULTURY POLSKIEJ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W RÓWNEM UCZCZONO MAJOWE ROCZNICE