Wiadomości
  • Register

Program Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 zorganizował wspólnie z Wołyńskim Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki międzynarodową konferencję naukową poświęconą bezpieczeństwu zdrowotnemu – podaje portal pbu2020.eu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Bezpieczeństwo zdrowotne na obszarze współpracy transgranicznej Programu Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020» odbyła się w formie hybrydowej – część uczestników wzięła w niej udział osobiście w gmachu Uniwersytetu, a pozostali online za pośrednictwem platformy Zoom.

Podczas Konferencji naukowcy z Polski Białorusi i Ukrainy analizowali problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście projektów realizowanych w Programie. Przedyskutowali zagadnienia skutecznego zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, społeczno-ekonomicznych skutków epidemii, czy koordynację działalności służb w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Najwięcej emocji wywołały tematy dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom pandemicznym i polityki informowania o nich.

Tematy Konferencji zostały szerzej omówione w publikacji, zawierającej zbiór artykułów naukowców biorących w niej udział.

Ograniczony dostęp do ochrony zdrowia czy niewystarczający dostęp do infrastruktury medycznej, to tylko niektóre z problemów z jakimi borykają się mieszkańcy polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza. W związku z pandemią koronowirusa, częściej niż do tej pory myślimy o bezpieczeństwie zdrowotnym. Program odpowiada na te potrzeby realizując cel tematyczny BEZPIECZEŃSTWO, który służy m.in. większej dostępności do ochrony zdrowia, przeciwdziałaniu przenoszenia chorób ponad granicami, a także rozwojowi usług społecznych.

Program aktywnie włączył się także do walki z pandemią – do szpitali realizujących współfinansowane projekty trafiły dodatkowe 3 mln euro na zakup sprzętu medycznego (respiratorów, aparatów tlenowych itp.), testów na COVID-19 i środków ochrony osobistej.

PBU Luck konf 1

Źródło: pbu2020.eu

CZYTAJ TAKŻE:

ŁUCKIE PODZIEMIA STAŁY SIĘ DŁUŻSZE

WOŁYŃ I PODKARPACIE BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ W SFERZE MUZEALNICTWA

NA FESTIWALU «MATSYK» GOTOWANO TRADYCYJNE POTRAWY RÓWIEŃSZCZYZNY I LUBELSZCZYZNY

WOŁYŃ I LUBELSZCZYZNA OPRACOWUJĄ WSPÓLNĄ MARKĘ TURYSTYCZNĄ POJEZIERZA

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1