Wiadomości
  • Register

Miasto Skwierzyna w województwie lubuskim na zachodzie Polski stało się bardziej bliskie Klewaniowi na Wołyniu. Odległość między nimi oczywiście się nie zmieniła – chodzi tu o zbliżenie duchowe.

22 maja w parafii św. Mikołaja w Skwierzynie odbyła się uroczystość ustanowienia sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej, Patronki rodzin przybyłych z Kresów. W wydarzeniu wzięli udział goście z całej Polski, przede wszystkim potomkowie Wołyniaków, którzy po II wojnie światowej zostali przesiedleni na Ziemie Odzyskane. Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Ze względu na przepisy sanitarne liczba miejsc w kościele była ograniczona, więc poza kapłanami i asystą liturgiczną przebywali w nim tylko dawni mieszkańcy Klewania, którzy zostali tu przesiedleni w 1945 r., oraz zaproszeni goście. Wszyscy pozostali mogli śledzić uroczystość na telebimach – jeden z nich zainstalowano bezpośrednio na świątyni, a drugi – na rynku miejskim.

klewan 1

Świątecznie przystrojony ołtarz z obrazem Matki Bożej Klewańskiej. Zdjęcie z wideorelacji

Podczas mszy św. został odczytany dekret o ustanowieniu sanktuarium oraz poświęcono sztandar z napisem «Matko Boża Klewańska, Patronko rodzin przybyłych z Kresów, módl się za nami», odbył się także akt zawierzenia Matce Bożej Klewańskiej.

Po uroczystości wszyscy chętni mieli okazję wysłuchać wspomnień świadków o tym, jak Polacy, którzy zostali przesiedleni z Klewania do Skwierzyny, przywieźli ze sobą cudowny obraz Matki Bożej Klewańskiej. Uczestnicy uroczystości obejrzeli także spektakl «Ballada o Wołyniu» oraz dwie wystawy plenerowe zorganizowane przez IPN – o zbrodni katyńskiej oraz o zesłaniach i deportacjach na Syberię.

W kazaniu ojciec Paweł Holc CM podkreślił, że Matka Boża Klewańska zawsze dzieliła losy swoich dzieci: «W tych ludzkich dramatach zawsze uczestniczyła Matka Boża Klewańska, MB Skwierzyńska. Także Ona przeżyła Rzeź na Wołyniu, została wygnana ze swego sanktuarium, podróżowała w nieznane, by tu, u boku swoich dzieci, które Jej bezgranicznie zawierzyły, znaleźć nowe miejsce obecności. To miejsce staje się dzisiaj sanktuarium, miejscem świętym, w którym Pan Bóg za Jej pośrednictwem udziela szczególnych łask».

Obraz Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przywiózł z Rzymu do Klewania książę Mikołaj Czartoryski, właściciel miasteczka, i umieścił go w zamkowej kaplicy. Dzieło natychmiast zasłynęło licznymi cudami, wierni z odległych terenów przybywali tu wypraszać dla siebie potrzebne łaski. Podczas Rzezi Wołyńskiej Klewań był jedną z nielicznych wysp bezpieczeństwa, gdzie można było się uratować; katolicy uważają to za wyraźny objaw opieki Matki Bożej Klewańskiej. Po zakończeniu II wojny światowej ikona została wywieziona przez repatriantów, tak trafiła do Skwierzyny. Przez pewien czas obraz był ukrywany, dopiero w 1968 r. został umieszczony w ołtarzu głównym miejscowego kościoła św. Mikołaja. Ikona, która teraz wisi w kościele w Klewaniu, jest kopią – prezentem od mieszkańców Skwierzyny.

klewan 2

Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Klewaniu. Zdjęcie autora

Anatol OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

«MUSIMY MODLIĆ SIĘ O NICH»: W KLEWANIU ODBYŁ SIĘ PONOWNY POCHÓWEK KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH