Wiadomości
  • Register

W ostatnią niedzielę w ogrodzie przy siedzibie Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu dominowały dwa kolory: biały i czerwony. Można je było dostrzec w dekoracjach i strojach uczestników. Powodów było wiele.

Maj to miesiąc, w którym swoje miejsce w kalendarzu ma kilka świąt związanych z Polską: Święto Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Święto Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Europy, której Polska jest integralną częścią. Mając na uwadze te wszystkie okoliczności, Towarzystwo postanowiło zorganizować 16 maja Dzień Polski.

Tego dnia członkowie krzemienieckiej Polonii spotkali się w siedzibie Towarzystwa. Wydarzenie zaczęliśmy odśpiewaniem hymnu polskiego. Po oficjalnym rozpoczęciu przez prezesa Towarzystwa Mariana Kanię, głos zabrała Konsul Teresa Chruszcz, która powitała uczestników oraz wręczyła nagrody lokalnym laureatom konkursu recytatorskiego «Anioł Ognisty Wołynia», któremu patronował Konsulat Generalny RP w Łucku.

Dzien Polski Krzemieniec 2

Dzien Polski Krzemieniec 5

Następnie zaprosiliśmy wszystkich chętnych do wspólnego odtańczenia naszego narodowego tańca – poloneza. Utworzył się barwny korowód złożony z przedstawicieli różnych pokoleń. Następnie rozpoczęła się mniej oficjalna część, w której Polska obecna była w piosence i w różnych konkursach tematycznie z nią związanych. Uczestniczyły w nich dzieci oraz ich rodzice i dziadkowie.

Dzien Polski Krzemieniec 3

Dzien Polski Krzemieniec 4

Dzien Polski Krzemieniec 6

Dzien Polski Krzemieniec 7

Dzien Polski Krzemieniec 8

Po emocjonujących zmaganiach wszyscy mogli posmakować tradycyjnej polskiej potrawy – prawdziwego bigosu, który przygotowała jedna z pań z Towarzystwa. Były też inne smakołyki, wspólny śpiew, rozmowa i radość.

Pogoda pozwoliła nam, by spotkanie odbyło się w bezpiecznej przestrzeni w ogrodzie. Dzięki zaangażowaniu prezesa, członków Zarządu TOKP, proboszcza parafii krzemienieckiej Kościoła Katolickiego na Ukrainie, nauczycieli ORPEG i aktywnemu uczestnictwu członków Towarzystwa i zaproszonych gości spotkanie było bardzo udane. Myślimy, że organizacja Dnia Polskiego stanie się stałym elementem kalendarza działań Towarzystwa z Krzemieńca.

Dzien Polski Krzemieniec 9

Dzien Polski Krzemieniec 11

Bożena PAJĄK i Teresa SZEFLER,
nauczycielki języka polskiego skierowane do Krzemieńca przez ORPEG
Fot. Walery OLSZAŃSKI

CZYTAJ TAKŻE:

NA FESTIWALU «MATSYK» GOTOWANO TRADYCYJNE POTRAWY RÓWIEŃSZCZYZNY I LUBELSZCZYZNY

INTERAKTYWNY DZIEŃ EUROPY W ŁUCKU