Wiadomości
  • Register

Akademicki Klub Biznesu wspólnie z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego zapraszają Państwa na prelekcję on-line prof. dr. hab. Stanisława Sławomira Niciei pt. «Mitologia kresowa – miejsca, wydarzenia, ludzie w świadomości współczesnych Polaków».

Spotkanie odbędzie się 19 maja o godz. 18.00 czasu polskiego (19.00 czasu ukraińskiego) na platformie MS Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wykładzie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: edukacja.innowacja.rozwoj@gmail.com do 18 maja (udział w spotkaniu mogą wziąć wszyscy chętni, o podanie nazwy szkoły w formularzu proszone są tylko osoby, które reprezentują konkretną placówkę edukacyjną – red.)

Spotkanie organizuje Akademicki Klub Biznesu w partnerstwie z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, a także we współpracy polskimi organizacjami na terenie Ukrainy i Białorusi, w tym z Towarzystwem Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku, Towarzystwem Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem oraz Towarzystwem Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu.

Wykład odbędzie się w ramach projektu «Edukacja – Innowacja – Przyszłość. Ucząc się zmieniamy rzeczywistość. Inicjatywa edukacyjna na rzecz młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy». Będzie to jedno z dziesięciu spotkań on-line pt. «Przybliżamy Polskę».

Projekt uzyskał dofinansowanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu «Polonia i Polacy za granicą 2021».

Nicieja wyklad popr

MW

CZYTAJ TAKŻE:

«KRESOWA ATLANTYDA»: PODRÓŻ NA WOŁYŃ