Wiadomości
  • Register

W ramach projektu «Tłumaczenie od kuchni» realizowanego przez Edukacyjno-Naukowe Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Przekładu w Instytucie Polski działającym przy Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki odbyło się spotkanie z tłumaczem Oleksandrem Waszczukiem.

28 kwietnia przedstawiciel wołyńskiej szkoły przekładu podzielił się ze studentami swoimi rozważaniami na temat tego, że polska literatura staje się coraz bliższa ukraińskiemu czytelnikowi. Jedną z przyczyn zainteresowania nią na Wołyniu jest jego zdaniem bliskość regionu do Polski. W dodatku na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki coraz prężniej rozwija się polonistyka, co może zaowocować nowymi tłumaczami oraz przekładami polskiej literatury na język ukraiński.

Pan Oleksandr podzielił się ze studentami wspomnieniami o swoich latach studenckich oraz o pracy nauczycielskiej. Szczególną uwagę zwrócił na jakość wykształcenia i ogromne możliwości, które ma współczesna młodzież. Powiedział także, że miłość do literatury pięknej oraz zapoznanie się ze zbiorami Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego zainspirowały go do przetłumaczenia na język ukraiński utworów Gabrieli Zapolskiej.

Ojciec pisarki był marszałkiem szlachty powiatu łuckiego. Nie wiadomo dokładnie, gdzie Zapolska się urodziła – w Kiwercach czy Podhajcach. Ale, jak twierdzą badacze jej twórczości, protoplastami bohaterów jej utworów byli mieszkańcy Wołynia.

W 2013 r. w wołyńskim almanachu «Świtaź» ukazał się dramat Gabrieli Zapolskiej «Na pierwszy bal» przetłumaczony na język ukraiński przez Oleksandra Waszczuka. W 2016 r. w łuckim wydawnictwie «Teren» ujrzał światło dzienne zbiór opowiadań i dramatów «Menażeria ludzka» także w jego przekładzie.

Podczas spotkania studenci mogli zapoznać się w przekładami Oleksandra Waszczuka oraz porozmawiać z tłumaczem o warsztacie jego pracy. Pan Oleksandr przygotował także zadania dla przyszłych tłumaczy. Każdy spróbował opracować przekład pojedynczych zdań oraz w trakcie dyskusji znaleźć najlepszą wersję tłumaczenia.

Waszczuk 1

Waszczuk 2

Natalia CIOŁYK
Zdjęcia udostępnione przez autorkę

CZYTAJ TAKŻE:

TŁUMACZENIE ARTYSTYCZNE TO ZAWSZE DIALOG KULTUR

W INSTYTUCIE POLSKI W ŁUCKU ROZMAWIANO O TŁUMACZENIU OD KUCHNI