Wiadomości
  • Register

25 lat temu powołano do życia polsko-ukraińską grupę roboczą historyków i archiwistów – podaje Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Grupę utworzono w trakcie pierwszych formalnych obrad polsko-ukraińskich, które odbyły się 9–12 kwietnia 1996 r. Specjalne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte pomiędzy pionem archiwalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP i Głównym Zarządem Archiwów przy Gabinecie Ministrów Ukrainy. Do jej ukraińskiej części weszli wtedy pracownicy archiwum SBU, Centralnego Archiwum Państwowego Organizacji Społecznych Ukrainy, Akademii Nauk Ukrainy, Centralnego Archiwum MSW RP i Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych RP.

Podstawowym zadaniem grupy stało się pozyskanie, opracowanie naukowe i publikacja dokumentów archiwalnych dotyczących relacji polsko-ukraińskich w latach 30.–40 XX wieku.

Efektem prac grupy do końca 2000 r. były dwa obszerne tomy wydawnictw źródłowych w polsko-ukraińsko-rosyjskiej wersji językowej i w nowo powstałej serii wydawniczej zatytułowanej: «Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych».

Plany rozwoju prac grupy zmieniły się po powołaniu w Polsce do życia Instytutu Pamięci Narodowej, który przejął m.in. do swojego zasobu archiwalnego materiały pozostające w dyspozycji ówczesnego archiwum MSWiA. Wkrótce pracownicy pionu archiwalnego IPN zostali włączeni do prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej.

W sumie, dzięki trwającej z różnym natężeniem współpracy polsko-ukraińskiej, od 2001 r. opublikowano do dnia dzisiejszego kolejne osiem tomów we wspólnej serii wydawniczej oraz dwa tomy źródeł w tłumaczeniu na język angielski.

Dzięki temu światło dzienne ujrzały tysiące dokumentów, dotyczących m.in. Operacji Polskiej NKWD w latach 1937–1938, działalności OUN w latach 1944–1955, Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932–1933, stosunków polsko-ukraińskich w latach 1942–1945, masowych deportacji Polaków i Ukraińców oraz Akcji «Wisla».

Dzisiaj praca grupy odbywa się przede wszystkim w ramach bilateralnej współpracy pomiędzy Archiwum IPN i Wyodrębnionym Państwowym Archiwum SBU w Kijowie.

Źródło: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

CZYTAJ TAKŻE:

OPERACJA «TROJKA»: W SIECI OPUBLIKOWANO ODTAJNIONE DOKUMENTY