Wiadomości
  • Register

Uczniowie z obwodu wołyńskiego, rówieńskiego i tarnopolskiego sprawdzali swoją wiedzę podczas pierwszego etapu konkursu «III Triathlon intelektualny – kultura polska 1989–2020 oraz 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej».

Ze względu na pandemię COVID-19 wydarzenie odbyło się on-line za pośrednictwem platform Zoom oraz testportal.pl. 11 kwietnia organizatorzy konkursu najpierw powitali uczestników podczas wspólnej wideokonferencji na Zoomie, następnie 94 uczniów starszych klas ze szkół w Łuckim Okręgu Konsularnym rozpoczęło test. Składał się z 60 pytań, każde zawierało trzy propozycje odpowiedzi. Ich tematyka dotyczyła współczesnej kultury polskiej oraz 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej.

Triatlon 1 etap1

Na podstawie wyników testu wyłoniono 30 najlepszych konkursantów, którzy wezmą udział w drugim etapie Triathlonu. Przewiduje on zaprezentowanie zdolności krasomówczych, dlatego uczestnicy przygotują przemówienie na jeden z tematów zaproponowanych przez organizatorów. Zwycięzcy wezmą udział w trzeciej części konkursu, który odbędzie się w formie turnieju pytań. W związku z sytuacją epidemiologiczną drugi etap również odbędzie się on-line. O jego czasie i przebiegu uczestnicy wkrótce zostaną poinformowani przez organizatorów.

Projekt realizowany jest przez Konsulat Generalny RP w Łucku we współpracy z Ukraińsko-Polskim Sojuszem imienia Tomasza Padury w Równem oraz nauczycielami ORPEG skierowanymi do pracy w Tarnopolu, Łucku i Kowlu.

Mariana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem

CZYTAJ TAKŻE:

POLSKA I UKRAINA MAJĄ SWÓJ TRIATHLON

STOSUNKI RÓWIEŃSKO-POLSKIE: CO WYSZŁO NA JAW W FINALE TRIATHLONU INTELEKTUALNEGO